Umowa użyczenia lokalu na cele prowadzenia działalności gospodarczej – wzór

inFakt
Umowa użyczenia lokalu - wzórPobierz formularz za darmo w formacie PDF

W ramach zawartej umowy użyczenia lokalu, osoba użyczająca wyraża zgodę na bezpłatne używanie przez osobę, biorącą do używania, danego lokalu mieszkalnego przez czas określony lub nieokreślony.

Umowa użyczenia lokalu – elementy

Użyczającym jest osoba, która oddaje w używanie lokal. Biorącym do używania jest osoba, która korzysta z danego lokalu zgodnie z treścią zawartą w umowie. Forma umowy może mieć charakter pisemny lub ustny, ponieważ Kodeks cywilny nie określa szczególnej formy prawnej tej umowy. Taka umowa może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Umowa użyczenia ma charakter nieodpłatny, ponieważ osoba użyczająca nie osiąga korzyści finansowych z tytułu tej czynności.

Przedsiębiorca, któremu użyczono nieruchomości, ponosi koszty związane z użytkowaniem. Należą do nich m.in. opłaty za media, czynsz itp. oraz inne koszty (np. drobne naprawy).

Taka umowa może znacząco ułatwić start działalności gospodarczej, jeśli nie stać nas na najem lokalu. Możemy wtedy korzystać z działki lub lokalu należącego do najbliższej rodziny.

Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą nie jest objęte podatkiem dochodowym, jeśli użyczającymi jest najbliższa rodzina. 

Nie zapomnij przekazać jej swojemu księgowemu inFaktu oraz dołączyć do dokumentacji firmy.