Ryczałt czy prowizja za pozyskanie klienta, czyli jak współpracować z agentem, który szuka klientów dla Twojej firmy

Poszukiwanie nowych klientów oraz rynków zbytu to zadanie czasochłonne i nie zawsze łatwe. Stąd też niektórzy przedsiębiorcy korzystają do tego celu z usług agentów czy pośredników. Z taką osobą zazwyczaj zawiera się umowę agencyjna, która rządzi się w pewnych kwestiach specyficznymi zasadami.

Pozyskiwanie klientów można zlecić

W rozwoju działalności gospodarczej niezbędnym elementem jest pozyskiwanie kolejnych klientów. Najczęściej takie działania bierze na barki sam przedsiębiorca. Nie jest to jednak regułą. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o zdobycie i nawiązanie współpracy z nowym klientem zadbał pośrednik, agent lub przedstawiciel firmy.

Oczywiście przepisy wymagają, by z daną osobą podpisać odpowiedni kontrakt regulujący zasady wzajemnej współpracy. Podstawowym dokumentem funkcjonującym w odniesieniu do relacji przedsiębiorca-pośrednik jest umowa agencyjna.

Wypłata agenta – prowizja lub ryczałt

Istotą umowy agencyjnej jest zobowiązanie się agenta lub też przedstawiciela do stałego pośrednictwa przy zawieraniu umów z klientami na rzecz konkretnego przedsiębiorcy lub wręcz zawieranie ich w jego imieniu (niezbędne jest do tego tzw. umocowanie). Taki kontrakt ma charakter handlowy i może być zawarty wyłącznie pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Wynagrodzenie wypłacane agentowi ma często charakter prowizyjny, zależny od liczby oraz wartości podpisanych umów, ilości sprzedanego towaru. Właściciel firmy może jednak umówić się z agentem na wypłatę w formie ryczałtu, a więc każdorazowo w takiej samej wysokości, niezależnie od efektów pracy.

Rozliczanie umowy agencyjnej

Co ważne, podpisany kontrakt może dać agentowi prawo wyłączności do działania wśród określonej grupy klientów bądź konkretnego obszaru. Sprawia to, że gdyby w trakcie obowiązywania umowy agencyjnej przedsiębiorca podpisał umowę z klientem z tej grupy lub obszaru, agent mógłby zażądać swojej prowizji z tego tytułu. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, to agent musi zostać o tym zawiadomiony.

Umowa agencyjna a ZUS

Osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej – tak jaki inni przedsiębiorcy – obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, wypadkowemu, rentowemu, a także zdrowotnemu. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Wyjątek od tej reguły może się pojawić w przypadku, gdy dana osoba posiada inny tytuł do ubezpieczeń. Wówczas w grę wchodzi sytuacja określana jako zbieg tytułów do ubezpieczeń. Umowa agencyjna w kontekście ZUS-u jest więc z punktu widzenia zleceniodawcy bardzo atrakcyjna, jako że całość obowiązku rozliczenia spoczywa na zleceniobiorcy.

Podpisanie umowy agencyjnej – skutki podatkowe

Jednym z najistotniejszych praw polskich przedsiębiorców jest zaliczanie wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą do kosztów.

Nie inaczej jest w kontekście umowy agencyjnej. Tak zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą ująć w kosztach wydatki związane z takim kontraktem. O ile, oczywiście, mają one związek z prowadzoną działalnością, a także zostały odpowiednio udokumentowane:

  • opłaty za usługi telekomunikacyjne,
  • opłaty i prowizje bankowe,
  • opłaty za obsługę księgową,
  • zakupy środków czystości, materiałów biurowych, itp.,
  • ZUS.

Chcesz rozliczać wszystkie koszty w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.