Czym jest trzydziestokrotność? Co oznacza i dla kogo jest ważna? Ile wyniesie trzydziestokrotność w 2019 r.? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do opracowania.

Czym jest trzydziestokrotność?

Jak określa art. 19 ust. ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób podlegających obowiązkowo i dobrowolnie, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Od nadwyżki ponad trzydziestokrotność nie pobiera się się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka wypadkowa i chorobowa nadal jest opłacana. 

Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.
Trzydziestokrotność w 2019 r.

Ile wyniesie trzydziestokrotność w 2019 r.?

Obwieszenie MPiPS z dnia 23 listopada 2018 r. określa, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. wynosi 142 950 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4765 zł.
Trzydziestokrotność miała zostać zlikwidowana w 2018 r., a tym czasem obowiązywała w 2018 r. i będzie obowiązywać w 2019 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu