Trendy w prowadzeniu księgowości przez Mikro i Małe firmy w Polsce

Jak wygląda księgowość w mikro i małych firmach? Jakie formy rozliczania się z fiskusem preferują mali przedsiębiorcy? Jak często prowadzą swoją księgowość samodzielnie? Jakie narzędzia wybierają do rozliczania swoich firm? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w raporcie o księgowości przygotowanym przez inFakt.pl we współpracy z firmą badawczą 4P research mix.

W badaniu wzięło udział 450 przedsiębiorców, reprezentujących firmy zatrudniające od 0 do 49 osób z terenu całej Polski. Wśród ankietowanych były osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele i współwłaściciele firm, prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy generalni i zarządzający. W niektórych pytaniach ankietowani mieli możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Czas realizacji badania: 15 grudnia 2010 – 17 stycznia 2011
Metoda: Wywiady internetowe wypełniane samodzielnie (CAWI)

Ważniejsze wnioski

  1. Większość firm biorących udział w badaniu rozlicza sie na podstawie księgi przychodów i rozchodów (77%). Rozliczanie się z podatku dochodowego i VAT ma najczęściej miejsce co miesiąc.
  2. Blisko co druga firma biorąca udział w badaniu samodzielnie wystawia rachunki / faktury za pomocą programu do wystawiania rachunków i faktur online. Nieco rzadziej firmy korzystają z aplikacji zainstalowanych na komputerach.
  3. Najczęstszym sposobem prowadzenia księgowości w firmie jest obsługa przez zewnętrzne biuro rachunkowe (51% firm). W pozostałych przypadkach firmy korzystają z aplikacji instalowanej na komputerze (16%), zatrudniają księgowego (12%), prowadzą księgowość ręcznie (10%) lub samodzielnie za pomocą aplikacji online (9%).
  4. Jako główne powody samodzielnego prowadzenia księgowości ankietowani wskazali: łatwość prowadzenia księgowości samemu (60%), małą ilość dokumentów (55%) oraz posiadanie oprogramowania, które pomaga w prowadzeniu księgowości (40%).
  5. Osoby używające aplikacji do prowadzenia księgowości, jako główne powody wyboru tej formy księgowości wskazywały: łatwość obsługi (65%) oraz funkcjonalność (65%). Inny ważnym czynnikiem jest cena (54%). Aplikacje do prowadzenia księgowości są najczęściej poszukiwane w wyszukiwarkach internetowych (55%), a nieco rzadziej źródłem informacji są znajomi (34%).
  6. 12% respondentów zamierza w ciągu najbliższego roku rozpocząć prowadzenie swojej księgowości za pomocą aplikacji. Pozostałe 88% mogłaby do tego zachęcić łatwość i intuicyjność obsługi, niższa cena (niż tradycyjnej księgowości), a także niezawodność, możliwość bieżącego kontrolowania wydatków oraz pozytywne opinie innych użytkowników.

Faktury i sposoby rozliczania

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro i małe firmy najczęściej posiadają od 6-15 faktur kosztowych miesięcznie (30%), a w zdecydowanej większości rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów (77%).

1

Podatki

Zarówno rozliczanie z podatku VAT, jak i dochodowego w przeważającej większości (ok. 70%) ma miejsce co miesiąc. Spośród ankietowanych, tylko 20% w przypadku VAT, a 16% w przypadku podatku dochodowego wybiera formę rozliczenia – kwartalną. Co w przypadku podatku dochodowego jest zawsze korzystniejszą opcją dla przedsiębiorcy.

32

4

Wystawianie rachunków/faktur oraz prowadzenie księgowości

41% ankietowanych samodzielnie wystawia rachunki/ faktury za pomocą programu do wystawiania rachunków i faktur online, natomiast 36% firm korzysta w tym celu z aplikacji zainstalowanych na komputerach. Księgowość małych firm w 51% prowadzona jest przez zewnętrzne biuro rachunkowe. W pozostałych przypadkach firmy korzystają z aplikacji instalowanej na komputerze (16%), zatrudniają księgowego (12%) lub prowadzą księgowość ręcznie (10%) albo za pomocą aplikacji online (9%).

5

6

Koszty

Przedział między 101-200 zł netto, jako minimalny koszt miesięcznej obsługi przez biuro rachunkowe, wskazało 38% ankietowanych, w przypadku 32% firm jest to już koszt rzędu 201-500 zł netto miesięcznie.

8

Problemy

Wśród problemów wynikających ze współpracy z biurem rachunkowym ankietowani wskazywali najczęściej na konieczność dowozu dokumentów do biura (60%), brak lub niski poziom doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów (42%), konieczność prowadzenia równoległej ewidencji księgowej w firmie (30%) oraz brak odpowiedzialności ze strony biura za ewentualne błędy w ewidencji i potencjalne kary ze strony US lub ZUS (27%).

14

Samodzielne prowadzenie księgowości

Spośród osób samodzielnie prowadzących księgowość 60% przyznaje, że nie jest to trudne, a 55% jako powód wskazuje niewielką ilość posiadanych dokumentów. Dla 40% ankietowanych powodem samodzielnego prowadzenia księgowości jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania, a także zbyt wysokie ceny usług biur rachunkowych (34%).

15

Aplikacje do prowadzenia księgowości

Osoby korzystające z aplikacji do prowadzenia księgowości, jako główne powody wyboru tej formy księgowości wskazywały: łatwość obsługi (65%) oraz funkcjonalność (65%). Inny ważnym czynnikiem jest cena (54%). Aplikacje do prowadzenia księgowości najczęściej poszukiwane są w wyszukiwarkach internetowych (55%), a nieco rzadziej źródłem informacji są znajomi (34%).

9

10

Aplikacje online do prowadzenia księgowości

Spośród osób nieposiadających aplikacji do księgowości online 12% zamierza rozpocząć korzystanie z aplikacji online w ciągu najbliższego roku.

11

Czynniki zachęcające do wyboru aplikacji online

Za czynniki najbardziej zachęcające do zmiany prowadzenia księgowości w oparciu o aplikację online blisko połowa przedsiębiorców wskazuje łatwość i intuicyjność obsługi (49%), niższą niż w przypadku tradycyjnej księgowości cenę (44%), a także niezawodność, możliwość bieżącego kontrolowania wydatków oraz pozytywne opinie innych użytkowników.

12

 

Czytaj: