Transakcje kupna sprzedaży kryptowalut a status podatnika


23 października 2018 4 min. czytania

W dalszym ciągu kryptowaluty to bardzo nieprzewidywalny rynek, który przyciąga coraz więcej osób. Obecnie kurs jednego bitcoina wynosi około 24.000 zł. W dzisiejszym artykule zaprasza do zapoznania się z indywidualną interpretacją podatkową wydaną w zakresie uznania wnioskodawcy za podatnika VAT.

kryptowaluty

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca w dniu 29 czerwca 2018 roku wystąpi do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie uznanie go za podatnika VAT wykonującego czynności zwolnione od tego podatku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca, który posiada wiedzę , doświadczenie i umiejętności, w zakresie obrocie kryptowalutami zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Jako przedsiębiorca zamierza świadczyć nastepujące czynności:

 1. Transakcje kupna i sprzedaży kryptowalut na krypto giełdach
 2. Gry na spadkach
 3. Transakcje kupna i sprzedaży kryptowalut poza krypto giełdami. W których zapłata następuje w formie bitcoinów, gotówką lub za pośrednictwem systemu płatności mobilnych
 4. Zakup kryptowalut poza giełdami kryptowalut w zamian za złote monety lokacyjne.

Wyżej wymienione czynności będą też wykonywane na zlecenie osób trzecich. Odpowiedzialność względem tych osób będzie wynikać z zawartych umów cywilnoprawnych. Warto podkreślić, że wnioskodawca będzie działał w imieniu i na rzecz osób trzecich ale nie jako ich pełnomocnik.

W związku z powyższym wnioskodawca wystąpił z pytaniem, czy będzie podatnikiem podatku od towarów i usług wykonującym czynności zwolnione przedmiotowo z tego podatku?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z definicją towarów oraz świadczenia usług należy stwierdzić, że kryptowaluta jako nieposiadająca substratu materialnego, prawo majątkowe, które nie jest energią, nie stanowi towaru. W związku z tym jej zbycie należy kwalifikować jako świadczenie usług. W transakcji zbycia jednostek kryptowaluty występuje bezpośredni związek pomiędzy czynnościami Wnioskodawcy , a otrzymanym wynagrodzeniem, będącym świadczeniem wzajemnym.
Tego rodzaju stanowisko potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in. w wyroku wydanym przez w sprawie C-264/14 – Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi. Zdaniem Wnioskodawcy, czynności opisane w stanie przyszłym, także działane na zlecenie osób trzecich będą objęte zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Mając natomiast na uwadze brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, należy uznać, że Wnioskodawca będzie działał jako podatnik podatku VAT.

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 12 października 2018 roku indywidualnej interpretacji podatkowej sygn. 0112-KDIL1-3.4012.430.2018.6.AP, w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest:
prawidłowe – w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT wykonującego czynności zwolnione od tego podatku w transakcjach

 • sprzedaż kryptowaluty na rzecz podmiotów będących podatnikami posiadającymi siedzibę na terytorium kraju,
 • na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju,
 • dokonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Unii Europejskiej,
 • zakup kryptowaluty w ramach importu usług, oraz

nieprawidłowe – w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT wykonującego czynności zwolnione od tego podatku w transakcjach

 • sprzedaż kryptowaluty na rzecz podmiotów będących podatnikami posiadającymi siedzibę na terytorium Unii Europejskiej,
 • na rzecz podmiotów będących podatnikami posiadającymi siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej,
 • dokonywanej na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej,
 • zakup kryptowaluty od polskiego sprzedawcy”

Transakcje z kontrahentem UE

Jak zaznaczył Dyrektor KIS:

„Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że transakcje sprzedaży kryptowaluty na rzecz podmiotów będących podatnikami, posiadającymi siedzibę w Polsce, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, obowiązującej na terytorium kraju.(…)
Natomiast transakcje sprzedaży kryptowaluty na rzecz podmiotów będących podatnikami, posiadającymi siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Zatem transakcje sprzedaży kryptowaluty na rzecz podmiotów będących podatnikami, posiadającymi siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej będą czynnościami, które nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, obowiązującej na terytorium kraju. „

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu