Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jako odrębna jednostka prawna ma obowiązki względem urzędów w celu rozliczenia podatków. Warto zapoznać się z terminami podatkowymi w spółce z o.o.

Terminy podatkowe w spółce z o.o.

Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą część terminów podatkowych jest taka sama jak dla spółek. Natomiast warto rozpatrzyć wszystkie terminy pod kątem prowadzenia spółki.

Najważniejsze terminy podatkowe w spółce z o.o. w trakcie roku:

 • zapłata wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
 • rozliczenie i zapłata składek ZUS w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
 • wyliczenie oraz opłacenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
 • rozliczenie podatku VAT wraz z przesłaniem deklaracji VAT i struktury JPKw terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca po okresie rozliczeniowy;

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Ważne terminy po zakończeniu roku obrotowego (rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym):

 • Przygotowanie i przesłanie PIT-4R oraz PIT-11 za poprzedni rok w terminie do 31 stycznia;
 • Do 31 marca za poprzedni rok obrotowy, przesłanie deklaracji CIT-8;
 • W terminie do 31 marca za poprzedni rok obrotowy, przygotowanie sprawozdania finansowego
 • do 30 czerwca za poprzedni rok obrotowym zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 • złożenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego (wysyłka elektronicznie do KRS) w terminie do 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Na koniec warto pamiętać, że część z omawianych terminów będzie uzależniona np. od zatrudniania pracowników lub obowiązku rozliczenia składek ZUS.

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu