Jaki termin płatności na FV wpisać, jeżeli nie ma żadnej umowy z klientem?

O ile data wystawienia faktury i data sprzedaży są zwykle oczywiste, o tyle termin zapłaty może już nie być. W wielu przypadkach przedsiębiorca zadaje sobie pytanie: „ile by tu dać czasu na zapłatę?” Tylko czy może jednostronnie ustalić termin zapłaty bez konsultacji z klientem?

Dlaczego termin zapłaty ma duże znaczenie?

Zmiany w podatku dochodowym z zeszłego roku sprawiły, że termin zapłaty ma większe znaczenie niż w przeszłości. Ogólna zasada jest taka (w uproszczeniu):

Uwaga

Jeżeli przedsiębiorca nie opłaci faktury, którą ujął w kosztach i od terminu zapłaty minął czas opisany w przepisach, to musi zmniejszyć koszty za przypadający wtedy okres rozliczeniowy.

Więcej na ten temat można przeczytać w tym poście na blogu inFaktu.

Jak więc widać termin zapłaty może być kluczowy. W praktyce to proste narzędzie, którym sprzedawca może w pewnym sensie pomóc sobie w wyegzekwowaniu należności i przepisy (teoretycznie) mają mu w tym pomóc. Tylko czy termin zapłaty na fakturze może być dowolny?

Zmiana od 2016 roku

Od stycznia 2016 roku faktury nieopłacone zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, niezależnie od tego, czy płatność nastąpiła. Więcej na ten temat można znaleźć w tym artykule.

Termin zapłaty może być z góry ustalony w umowie lub zleceniu

Jak łatwo się domyślić, wpisanie na fakturze z płatnością przelewem terminu zapłaty np. 1 czy 2 dni – nie ma większego sensu. Nabywca i tak prawdopodobnie nie będzie w stanie zapłacić tak szybko. Co ciekawe jednak, okazuje się, że sprzedawca może tak zrobić.

W praktyce prowadzenia firmy terminy zapłaty są często ustalane w treści umów lub zamówień. Jeśli więc nie mamy pewności jaki termin zapłaty powinien trafić na fakturę, to trzeba zajrzeć do umowy. Powinien w nim figurować termin, w którym uregulowanie należności jest obowiązkiem.

Oczywiście może się zdarzyć tak, że fakturę nie wystawia się na podstawie umowy, gdyż formalna umowa nie została zawarta lub w umowie nie ma nic na temat terminu zapłaty. Przepisy przewidują taką sytuację.

Co w sytuacji, gdy termin zapłaty nie jest ustalony?

Jeżeli termin zapłaty nie jest ustalony to sprzedawca może go ustalić jednostronnie – bez konsultacji z klientem. Decyduje o tym m.in. Kodeks cywilny zgodnie z którym zapłaty trzeba dokonać „niezwłocznie po wezwaniu dłużnika”. Tym wezwaniem może być wręczenie faktury, w której figuruje termin zapłaty.

Tutaj można też dodać, że przepisy nie precyzują co to znaczy „niezwłocznie”. Zapewne nie oznacza to zapłaty natychmiastowej, tylko raczej „tak szybko, jak to możliwe”. Inaczej mówiąc, dłużnik powinien zapłacić bez nieuzasadnionej zwłoki.

Termin zapłaty na fakturze pojawia się też w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Mówi ona wprost o tym, że gdy w umowie nie ma terminu płatności, to termin ten wyznacza faktura. Termin jednak nie może być wcześniejszy niż termin doręczenia faktury.

Wystawiaj poprawne faktury VAT – w inFakcie!

  • Wygodna i poprawna faktura w pliku PDF
  • Faktury VAT, zaliczkowe, korekty, proformy
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto!