Tarcza 5.0 skierowana jest wyłącznie do branży hotelarskiej, turystycznej, rozrywkowej, transportowej. Wnioski przyjmowane są tylko elektronicznie przez Portal Usług Elektroniczych ZUS, czyli PUE ZUS.

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o trzy nowe świadczenia:

 • zwolnienie ze składek ZUS
 • świadczenie postojowe
 • dodatkowe świadczenie postojowe

Zwolnienie ze składek ZUS

Dotyczy składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Opłacone już składki podlegają zwrotowi. Zwolnienie obejmuje wszystkie składki za przedsiębiorcę i pracowników. Wnioski składamy na formularzu RDZ-B.

Zwolnione branże

 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • transport lądowy pasażerski
 • agenci turystyczni
 • wynajem i dzierżawa maszyn, urządzeń i dóbr materialnych
 • piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
 • organizacja targów, wystaw i kongresów
 • wystawianie przedstawień artystycznych
 • wspomaganie wystawiania przedstawień
 • pokoje zagadek, domy strachów, miesca do tańczenia i inne formy rozrywki w pomieszczeniach zamkniętych
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Jakie warunki należy spełnić?

 1. Być zgłoszonym jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.
 2. Przychód za pierwszy miesiąc, za który wnioskujemy o zwolnienie jest o 75% niższy niż w 2019 roku, w tym samym miesiącu.
 3. Przesłać do ZUS deklaracje rozliczeniowe i imienne za wnioskowane miesiące najpóźniej do 30 października 2020 r.
 4. Wniosek o zwolnienie RDZ-B można złożyć do 30 listopada 2020 r.

Świadczenie postojowe

Skierowane wyłącznie do agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Świadczenie wynosi 2080 zł, jest zwolnione z podatku i można je otrzymać maksymalnie 3 razy. Wnioski składamy na formularzu RSP-DB.

Zasady dla agentów turystycznych

 1. Działalność założona przed 1 kwietnia 2020 r.
 2. Przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowa o pracę lub zlecenie.

Zasady dla pilotów wycieczek i przewodników

 1. Działalność zawieszona po 31 sierpnia 2019 r.
 2. Działalność ma charakter sezonowy i wykonywana była nie więcej niż 9 miesięcy w 2019 r.
 3. Przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowa o pracę lub zlecenie.

Dodatkowe świadczenie postojowe

O dodatkowe świadczenie mogą wnioskować przedstawiciele tych samych branż, co w przypadku zwolnienia ze składek ZUS, ale z wyłączeniem branży hotelarskiej i zakwaterowania.

Jakie warunki należy spełnić?

 1. Dla przedsiębiorców, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedno świadczenie postojowe.
 2. Przychód za pierwszy miesiąc, za który wnioskujemy o zwolnienie jest o 75% niższy niż w 2019 roku, w tym samym miesiącu.
 3. Wniosek składamy na formularzu RSP-DD.

Dodatkowe świadczenie postojowe jest opodatkowane.

Mąż i ojciec dwójki dzieci. W inFakcie odpowiadam za komunikację i produkcję treści wideo. Prywatnie współprowadzę rozrywkowy program Lekko Stronniczy.