Czy osoby na umowach cywilnoprawnych mają prawo do postojowego? Ile ono wynosi?

Kliknij w przycisk, odpowiedz na kilka prostych pytań.
Dowiedz się, czy przysługuje Ci świadczenie 2080 zł lub 1300 zł:

AKTUALIZACJA 7 maja 2020 r.
Przyznane świadczenie postojowe może zostać przedłużone o kolejne dwa miesiące. Sprawdź, jak złożyć wniosek o przedłużenie świadczenia.

Kiedy świadczenie wynosi 2080 zł?

Możesz ubiegać się o świadczenie postojowe, jeśli:

 • Twoja umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • Twój przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył 15 595,74 zł – kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • nie możesz wykonywać pracy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

WAŻNE: Pamiętaj, że wniosek (ZUS RSP-C) składa za Ciebie zleceniodawca. Jeśli Twój pracodawca nie chce lub nie może złożyć wniosku, możesz zrobić to samodzielnie składając wniosek RSP-CZ.

Kiedy świadczenie wynosi do 1300 zł?

Świadczenie postojowe wyniesie do 1300 zł, jeśli spełniasz powyższe warunki, ale suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie wynosi do 1 299,99 zł.

Przykładowo: pracowałeś na dwóch umowach zleceniach w marcu. Suma przychodów wyniosła 800. Składasz wniosek w kwietniu = Twoje świadczenie postojowe wynosi 800 zł.

Czyli jeśli suma Twoich przychodów nie przekroczyła 1299,99 zł, to Twoje świadczenie będzie równe Twoim przychodom w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Wystawiaj faktury za darmo
Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu