Jakie są stawki VAT w transakcjach międzynarodowych?

Ze sprzedażą wysyłkową towarów poza granice Unii Europejskiej osobie prywatnej wiążą się formalności niespotykane w transakcjach krajowych. Jeśli jednak taka dostawa zostanie uznana za eksport towarów przedsiębiorca może zastosować stawkę VAT 0%. Kiedy tak się dzieje i jakie warunki trzeba spełnić, żeby było to możliwe?

Eksport towarów poza granice Wspólnoty

Sprzedaż towarów do krajów nie należących do Unii Europejskiej to tzw. eksport towarów, który według ogólnej zasady podlega VAT. Chodzi tutaj np. o wysyłkę do USA, do Kanady, do Rosji, na Antypody, do Azji, czy gdziekolwiek tam, gdzie nie sięga prawo unijne. Fakt, wysyłka czasami jest kosztowna, ale cała transakcja jak najbardziej może się opłacać – o ile spełnisz warunki dla VAT 0%. To nie takie trudne.

Ogólnie, w przypadku sprzedaży zagranicznej towarów poza Unię możliwe są dwie opcje:

  • opodatkowanie towaru jak sprzedaży krajowej,
  • zastosowanie stawki 0%.

Żeby dostawę na rzecz osób prywatnych i poza granice UE można uznać za eksport towarów i opodatkować stawką 0% trzeba spełnić łącznie dwa warunki.

  1. wysyłka następuje z Polski, a odbiorca ma miejsce zamieszkania poza terytorium UE,
  2. eksport musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Tylko spełnienie tych dwóch warunków jednocześnie pozwala przedsiębiorcy taką dostawę opodatkować stawką VAT 0%.

Zastosowanie stawki 0% wymaga potwierdzenia celnego

Dla wielu sprzedawców problematyczne mogą się wydawać obowiązki związane z otrzymaniem wymaganych dokumentów celnych. Jednak jako że większość towarów nie ma cła to przedsiębiorca jest jedynie zobowiązany do odpowiedniego zadeklarowania przesyłki. Urząd celny kontroluje przede wszystkim czy towary, które do niego docierają są zgodne z zadeklarowanymi do wywozu.

W przypadku skorzystania z usług firmy kurierskiej, to właśnie ona w imieniu sprzedającego dokonuje odprawy celnej. Zazwyczaj jest to tzw. zbiorcza odprawa celna. O dokładne informacje dotyczące stosowanych tu procedur najlepiej zapytać daną firmę kurierską, z usług której przedsiębiorca zamierza skorzystać. Na pewno jest to możliwe.

A czy towar wysyłany za pośrednictwem poczty można również odprawić? Istnieje taka możliwość za pośrednictwem tzw. Systemu Kontroli Eksportu, który pozwala na zautomatyzowaną obsługę zgłoszenia wywozowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

W którym momencie eksport ująć w rejestrze sprzedaży?

Przedsiębiorca może zastosować stawkę VAT 0% w eksporcie towarów pod warunkiem, że otrzymał od służby celnej dokument potwierdzający wywóz poza terytorium Unii Europejskiej. Nieistotne czy jest on w formie papierowej czy elektronicznej. Z dokumentu musi wynikać, wywozu jakiego towaru dotyczył. Przedsiębiorca może sprzedaż towaru wykazać w deklaracji w okresie zgłoszenia do wywozu, w przypadku gdy przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres otrzymał od służby celnej dokument potwierdzający wywóz. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony transakcji nie można wykazać w ewidencji sprzedaży ze stawką 0%.

Obowiązkowo trzeba to jednak zrobić w kolejnym okresie – już niezależnie od tego czy przedsiębiorca otrzyma odpowiedni dokument. W sytuacji kiedy przed złożeniem deklaracji za drugi okres sprzedawca będzie posiadał dokument potwierdzający istnieje możliwość zastosowania stawki 0%. W przeciwnym razie należy sprzedaż uznać za krajową i opodatkować stawką właściwą dla danego towaru. Przedsiębiorca ma prawo skorygować stawkę VAT na 0% po otrzymaniu dokumentów.