Kiedy można odliczyć 50%, a kiedy 100% VAT za zakup skutera używanego w działalności?

Prowadzenie działalności wymaga dojazdu na spotkania z klientami? Nie trzeba od razu kupować samochodu. Niekiedy warto zdecydować się na skuter w firmie, co może być naprawdę opłacalne.

W skrócie!

Skuter w firmie:

  • Pozwala rozliczyć jego zakup w kosztach
  • Pozwala zaliczać wydatki z nim związane do kosztów (benzyna, części zamienne)
  • Może pozwolić na odliczenie 100% VAT – ale to wymaga spełnienia kilku warunków (opisanych poniżej)

Jak przepisy definiują skuter?

Pojazdy jednośladowe, do których zalicza się choćby skuter, posiadają wiele zalet z punktu widzenia przedsiębiorcy. Przede wszystkim w przeciwieństwie do samochodu zdecydowanie ułatwiają przemieszczanie się w zatłoczonych miastach pozwalając ominąć korki. Takim pojazdem łatwiej również znaleźć miejsce parkingowe. Plusem jest także niższy koszt zarówno zakupu, jak i utrzymania.

Zgodnie z definicją jaką można znaleźć w przepisach skuter (motorower) to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Regulacje podatkowe pozwalają przedsiębiorcy, by posiadał skuter w firmie pod warunkiem, że wykaże jego związek z działalnością. Może nim być choćby konieczność dojazdu do biura.

Czy skuter w firmie może być kosztem?

Każdy przedsiębiorca, który zastanawia się nad skuterem powinien wiedzieć, że taki zakup może stać się kosztem firmowym. Identycznie jest w przypadku wydatków na paliwo, kosztów ubezpieczenia czy napraw, a także nabycia części zamiennych.

Jeśli więc funkcjonowanie firmy wymaga np. spotkań z klientami, to zakup oraz wydatki związane z użytkowaniem skutera mogą być potraktowane jako koszty uzyskania przychodu. Pozwoli to na zmniejszenie podstawy opodatkowania i samej kwoty podatku.

A czy skuter można zaliczyć do kosztów jednorazowo czy trzeba dokonywać odpisów amortyzacyjnych (stopniowe wrzucanie w koszty)? Zależy to od jego wartości. Jeśli nie przekracza 3,5 tys. zł może być rozliczony w kosztach jednorazowo. Z kolei, gdy wartość skutera jest wyższa niż 3,5 tys. zł to należy rozpocząć systematyczne odpisy amortyzacyjne (od następnego miesiąca po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych).

Niestety nie jest to możliwe w przypadku wszystkich wydatków na skuter w firmie. Otóż jak wynika z wielu interpretacji podatkowych zakupu kasku czy odzieży ochronnej przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności. Wynika to z faktu, że traktowane są one jako przedmioty o charakterze osobistym, a więc niezwiązane z firmą.

Co z rozliczaniem VAT?

Jak więc widać zaliczenie do kosztów wydatków związanych ze skuterem nie jest skomplikowane. A jak to wygląda w kontekście rozliczania VAT-u? W przeszłości pojawiały się interpretacje, które czasami umożliwiały odliczanie 100% VAT w związku z zakupem skutera i wydatkami z nim związanymi, niekiedy zaś nie.

Na możliwość odliczenia pełnego VAT-u pozwalała ustawa Prawo o ruchu drogowym, która uznawała, że skuter (motorower) nie jest pojazdem samochodowym i nie obowiązują go ograniczenia przy odliczaniu VAT. O ile jego pojemności skokowa nie przekraczała 50 cm3, a konstrukcja ograniczała prędkość jazdy do 45 km/h.

Aktualnie przepisy w kontekście odliczania VAT w przypadku skuterów wyglądają inaczej. W dalszym ciągu istotna jest jednak definicja pojazdu samochodowego zawarta w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią za samochód uznaje się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h.

Istotny może okazać się sposób użytkowania skutera

Co wynika z powyższej definicji? Otóż jeśli skuter rozwija prędkość nieprzekraczającą 25 km/h to nie jest traktowany jako pojazd samochodowy i przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT od wydatków z nim związanych. Z kolei jeśli może jeździć szybciej uznawany jest za pojazd samochodowy, a odliczenie VAT zależy od sposobu jego użytkowania. Tym samym jeśli skuter wykorzystywany jest:

  • zarówno w firmie, jak i prywatnie – można odliczyć 50% VAT od jego zakupu, a także od części zamiennych i serwisu (prawo odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa pojawi się dopiero 1 lipca 2015 r.),
  • wyłącznie na cele działalności gospodarczej – możliwe jest odliczenie 100% VAT od jego zakupu oraz nabycia paliwa, części zamiennych i serwisu.

W przypadku wykorzystania skutera jedynie w firmie przedsiębiorca musi być w stanie to udowodnić. Konieczne jest prowadzenie w tym celu szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT. Przedsiębiorca zobligowany jest również do złożenia odpowiedniej informacji do naczelnika urzędu skarbowego.

O tym z czym wiąże się spełnienie warunków pozwalających na odliczenie 100% VAT w kontekście pojazdów osobowych piszemy w tym artykule.

Rozlicz skuter z inFaktem

  • Szybko i wygodnie dodasz koszty skutera
  • Czytasz praktyczny newsletter pełen porad dla przedsiębiorców
  • Zapytasz księgowych inFaktu o kwestie związane z rozliczeniami

Załóż konto!