Przedsiębiorcy, którzy nie mogą skorzystać z preferencyjnego ZUS, muszą opłacać składki od znacznie wyższej podstawy. Znana jest już wysokość minimalnych składek społecznych opłacanych na dużym ZUS. O ile więcej zapłacimy w porównaniu do 2016 roku?

We wcześniejszym artykule pisałam o minimalnej podstawie, jaką może zadeklarować przedsiębiorca, który opłaca preferencyjny ZUS w 2017 rok. Będzie ona wynosić 600 zł. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy z małego ZUS skorzystać nie mogą, to dla nich minimalna podstawa do wyliczenia składek ZUS równa będzie kwocie 60% z 4263 zł, czyli 2557,80 zł.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składki społeczne od zadeklarowanej kwoty nie mniejszej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Składki społeczne w 2017 – duży ZUS

Wysokość składek społecznych i FP

Stopy procentowe składek społecznych zostały uregulowane w art. 22 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast funduszu pracy w art. 104 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwoty poszczególnych minimalnych składek w 2017 roku wyniosą:

  • emerytalna – 19,52% z 2557,80 zł = 499,28 zł
  • rentowa – 8% z 2557,80 zł = 204,62 zł,
  • chorobowa (dobrowolna) – 2,45% z 2557,80 zł = 62,67 zł
  • wypadkowa – 1,8% z 2557,80 zł = 46,04 zł
  • FP – 2,45% z 2557,80 zł = 62,67 zł

Sumarycznie kwota najniższych składek ZUS z ubezpieczeniem chorobowym i FP wyniesie 875, 28 zł, a bez chorobowego 812,61 zł.

Wzrost

W poniższej tabeli zestawienie składek w 2016 i 2017 roku.

Składka

2016 r.

2017 r.

Różnica

emerytalna

474,92 zł

499,28 zł

24,36 zł

rentowa

194,64 zł

204,62 zł

9,98 zł

chorobowa

59,61 zł

62,67 zł

3,06 zł

wypadkowa

43,79 zł

46,04 zł

2,25 zł

fundusz pracy

59,61 zł

62,67 zł

3,06 zł

składki ZUS z chorobowym

832,57 zł

875,28 zł

42,71 zł

składki ZUS bez chorobowego

772,96 zł

812,61 zł

39,65 zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu