Ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne i ile z tego można odliczyć od podatku?


19 marca 2014 4 min. czytania

Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do samodzielnego obliczania, a także wpłacania na konto ZUS-u składek z tytułu różnych ubezpieczeń. Można jednak je uwzględnić w rozliczeniu podatku dochodowego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na składkę zdrowotną, która pozwala na wyraźne zmniejszenie podatku do zapłaty.

Wszyscy przedsiębiorcy opłacają składki ZUS

O obowiązku opłacania składek ZUS muszą pamiętać wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Tego zobowiązania trzeba dopilnować do:

 • 10. dnia kolejnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie,
 • 15. dnia kolejnego miesiąca – w sytuacji zatrudniania pracowników.

Wpłaty przedsiębiorca może dokonać na poczcie, w banku czy przelewem.

To jaką sumę pieniędzy należy przelać na konto ZUS-u zależne jest od wysokości wszystkich składek: emerytalnej, rentowej, wypadkowej, zdrowotnej i chorobowej, która jest dobrowolna. Przedsiębiorcy opłacający „duży ZUS” dokonują również wpłat na Fundusz Pracy. Istnieje możliwość, by składki społeczne ująć w kosztach uzyskania przychodu lub odliczyć od dochodu. Decyzja w tej gestii zależy od przedsiębiorcy.

W przypadku Funduszu Pracy składki mogą stanowić tylko koszty uzyskania przychodu. A jak to wygląda w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego?

Składkę zdrowotną można odliczyć – ale nie w całości

Wysokość składki zdrowotnej ZUS zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku. W 2013 r. składka zdrowotna wynosiła 261,73 zł. Co istotne wszyscy właściciele firm płacą ją w identycznej wysokości. Nie ma znaczenia czy przedsiębiorca jest na „małym” czy „dużym ZUS-ie”. Składkę zdrowotną można jednak odliczyć od podatku dochodowego.

Jak to wygląda w praktyce? Otóż przedsiębiorca odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne co miesiąc lub kwartał obniżając tym samym podatek dochodowy. Dodatkowo sumę składek podlegających odliczeniu wykazuje się w zeznaniu rocznym PIT, które należy złożyć do 30 kwietnia.

uwaga
Z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odliczenia całości składki. Choć bowiem wynosi ona 9% podstawy wymiaru to odliczyć można 7,75%.

Odnośnie składek opłaconych za 2014 r. przedstawia się to następująco:

 • 270,40 zł – to kwota, którą przedsiębiorca wpłacał co miesiącu na konto ZUS z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • 232,85 zł – to kwota, którą w każdym miesiącu przedsiębiorca można odliczyć od podatku.

Należy pamiętać, że koniecznym warunkiem umożliwiającym odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest jej faktyczne opłacenie. Pozostałej części składki (1,25%) nie można odliczyć, ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Istnieje możliwość odjęcia składki zdrowotnej od przychodów z różnych źródeł

Jako że przedsiębiorca odlicza składki zdrowotne co miesiąc, to wypełniając PIT za ubiegły rok zobligowany jest jedynie do podania właściwych kwot odliczeń. Wspomniane 232,85 zł można jednak odjąć od podatku dochodowego płaconego w związku z przychodami z różnych źródeł – nie tylko z działalności. Mogą to być przychody np. z:

 • umowy o pracę,
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • praw autorskich,
 • najmu lub dzierżawy.

Taka sytuacja jest możliwa, gdy w związku z działalnością przedsiębiorca nie zapłacił podatku albo był on niższy od kwoty odliczenia. Należy jednak uważać, by składki nie zostały odliczone dwukrotnie.

Właściciel firmy decydujący się na odliczanie składek zdrowotnych powinien również pamiętać, że można je odjąć od podatku w rozliczeniu za rok, w którym zostały zapłacone, a nie za rok, którego dotyczą. Powinni mieć to na uwadze szczególnie ci przedsiębiorcy, którzy nie opłacili składek terminowo.

Ale jak to się przekłada na praktykę? Otóż oznacza to, że odliczyć można również składki zaległe – opłacone np. w 2014 roku za lata ubiegłe. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie rozliczy swojej składki zdrowotnej w terminie, w którym ma do tego prawo, może zdecydować się na korektę zeznania.

Wiele kwestii związanych ze składką zdrowotną wyjaśniamy również w tym odcinku inFakt TV.

Składki ZUS? W inFakcie to proste i intuicyjne

Szukasz odpowiedniego sposobu rozliczania składek ZUS? Dołącz do inFaktu, a nie będziesz miał z tym żadnego problemu. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że:

 • inFakt wyświetla aktualne składki ZUS-u, które musisz zapłacić,
 • aplikacja podaje nie tylko kwoty poszczególnych składek, ale i numery kont, na które trzeba je wpłacić,
 • konto użytkownika w inFakcie daje możliwość załączania potwierdzeń zapłaty,
 • dostaniesz od nas powiadomienie e-mailowe o zbliżającym się terminie zapłaty ZUS-u.

Dołącz do użytkowników Programu do Księgowości i przetestuj aplikację przez 30 dni bez żadnych opłat. Wystarczy jedynie, że wypełnisz poniższy formularz 😉

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu