Czy przedsiębiorca musi składać za siebie jakieś dokumenty rozliczeniowe do ZUS-u? [Szybka porada księgowa]

Prowadząc w Polsce działalność gospodarczą kontaktów z ZUS-em właściwie uniknąć się nie da. Trzeba sprawdzać kwoty składek, opisywać i wykonywać przelewy, a także składać dokumenty rozliczeniowe za pracowników. A czy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia jakichś formularzy również za siebie?

Jak najbardziej – właściciele firm zobligowani są do składania w ZUS-ie dokumentów rozliczeniowych nie tylko za zatrudnionych, ale także za siebie. Przedsiębiorca, który chce opłacać najniższe możliwe składki składa tylko formularz ZUS DRA za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności. Później, może pojawić się jeszcze konieczność złożenia ZUS DRA.

Dzieje się tak zawsze wtedy, gdy składki są opłacane od innej podstawy niż najniższa. Może tak być w przypadku zwolnienia chorobowego, a także podczas przejścia z „małego” na „duży ZUS”. W związku z przejściem, oprócz ZUS DRA należy też wyrejestrować się z ubezpieczeń za pomocą formularza ZUS ZWUA, a następnie ponownie się zarejestrować składając ZUS ZUA z innym kodem (05 10 00).