Sanepid w działalności nierejestrowanej. Czy warto się nad tym zastanawiać? Czy są rodzaje usług, przy których zgłoszenie do sanepidu jest konieczne? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do opracowania.

Sanepid w działalności nierejestrowanej

Działalność bez rejestracji jest to sposób na dorobienie sobie niewielkich kwot. Wiele osób pyta o to, czy warto zastanawiać się przy nierejestrowanej działalności nad tematem sanepidu. Otóż odpowiedź ze strony inspektoratów z jaki się kontaktowałam jest, że tak należy brać to pod uwagę. Sanepid – działalność bez rejestracji traktuje, jak prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej, podobnie jak jest w VAT.

Branże w których zgłoszenie do sanepidu jest obowiązkowe, to:

Zatem odnosząc się do powyższych informacji, osoby które chcą w ramach działalności bez rejestracji zajmować się:

  • produkcją kanapek, ciast,
  • przygotowywaniem obiadów na zamówienie,
  • usługami kosmetycznymi,
  • usługami fryzjerskimi,
  • produkcją kosmetyków

powinny skontaktować się z wojewódzką lub powiatową stacją sanitarno- epidemiologicznej, aby dopytać o szczegóły. Jeśli będzie konieczność zgłoszenia, to jest ona darmowa.

Sanepid w działalności nierejestrowanej (1)a

Jak zgłosić się do sanepidu?

To czy i w jaki sposób należy dokonać zgłoszenia będzie zależeć od tego, jakie czynności będą wykonywane w ramach działalności nieewidencjonowanej. Jeśli usługi lub produkcje przez nas wykonywane znajdują się w grupie, wymienionej wyżej należy dopytać o dokładne uregulowania w odpowiedniej jednostce sanepidu.

Dla przykładu – osoba rozpoczynająca działalność w zakresie produkcji żywności w kuchni domowej zobowiązana jest do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jak wskazuje GIS – zatwierdzenie dokonywane jest na podstawie kontroli przez pracownika terenowo właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tak więc zagospodarowanie kuchni domowej, w której będzie produkowana żywność z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu, miejsca w których żywność będzie przechowywana jak również wdrożenie zasad higieny zostanie poddane kontroli przed rozpoczęciem działalności. Wpis zakładu do rejestru oraz zatwierdzenie nie podlegają opłatom.

Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.