Ile wynoszą stawki ryczałtu za nocleg zagranicą? Lista krajów z limitami kwot noclegu i diety


23 czerwca 2017 6 min. czytania

Komu przysługuje ryczałt za nocleg? Czy może go rozliczyć przedsiębiorca odbywający podróż służbową? W jakiej sytuacji się należy? Jaka jest wysokość ryczałtu za nocleg?

Podróż służbowa

Na wstępie warto zaznaczyć, że ryczałt za nocleg nieodzownie łączy się z delegacją, inaczej nazywaną podróżą służbową. Ustawodawca w art. 77(5) § 1. ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy określił, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Jak wskazano w § 2. wysokość oraz warunki otrzymania tegoż wynagrodzenia są określane w drodze rozporządzenia.

Mówiąc o należnościach na pokrycie kosztów związanych z podróżą należy mieć na uwadze :

 1. diety,
 2. zwrot kosztów:
  • przejazdów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  • noclegów,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Wyżej opisane informacje odnoszą się do pracowników, natomiast niektóre z nich mają zastosowanie także do innych osób na przykład prowadzących działalność gospodarczą, lub wykonujących zlecenie (jeśli odpowiedni zapis jest w umowie). Taką należnością, która jest dostępna dla wszystkich są diety.

Ryczałt za nocleg

Ryczałt za nocleg

W  § 8. rozporządzenia wskazano, że za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety chyba, że pracodawca wyrazi na to zgodę.

Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku za nocleg, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, czyli obecnie 150% z 30 zł = 45 zł.

Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. Ponadto zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Natomiast § 16. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej wskazano, że za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia (lub większej, jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę). W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% kwoty limitu. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

Co więcej zwrot kosztów lub ryczałt za nocleg nie ma zastosowanie, gdy pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg.

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg
1 2 3 4 5
1 Afganistan EUR 47 140
2 Albania EUR 41 120
3 Algieria EUR 50 200
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 61 180
6 Arabia Saudyjska EUR 45 180
7 Argentyna USD 50 150
8 Armenia EUR 42 145
9 Australia AUD 88 250
10 Austria EUR 52 130
11 Azerbejdżan EUR 43 150
12 Bangladesz USD 50 120
13 Belgia EUR 48 160
14 Białoruś EUR 42 130
15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100
16 Brazylia EUR 43 120
17 Bułgaria EUR 40 120
18 Chile USD 60 120
19 Chiny EUR 55 170
20 Chorwacja EUR 42 125
21 Cypr EUR 43 160
22 Czechy EUR 41 120
23 Dania DKK 406 1.300
24 Egipt USD 55 150
25 Ekwador USD 44 110
26 Estonia EUR 41 100
27 Etiopia USD 55 300
28 Finlandia EUR 48 160
29 Francja EUR 50 180
30 Grecja EUR 48 140
31 Gruzja EUR 43 140
32 Hiszpania EUR 50 160
33 Indie EUR 38 190
34 Indonezja EUR 41 110
35 Irak USD 60 120
36 Iran EUR 41 95
37 Irlandia EUR 52 160
38 Islandia EUR 56 160
39 Izrael EUR 50 150
40 Japonia JPY 7.532 22.000
41 Jemen USD 48 160
42 Jordania EUR 40 95
43 Kambodża USD 45 100
44 Kanada CAD 71 190
45 Katar EUR 41 200
46 Kazachstan EUR 41 140
47 Kenia EUR 41 150
48 Kirgistan USD 41 150
49 Kolumbia USD 49 120
50 Kongo,
Demokratyczna Republika Konga
USD 66 220
51 Korea Południowa EUR 46 170
52 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 48 170
53 Kostaryka USD 50 140
54 Kuba EUR 42 110
55 Kuwejt EUR 39 200
56 Laos USD 54 100
57 Liban USD 57 150
58 Libia EUR 52 100
59 Liechtenstein jak w Szwajcarii
60 Litwa EUR 39 130
61 Luksemburg jak w Belgii
62 Łotwa EUR 57 132
63 Macedonia EUR 39 125
64 Malezja EUR 41 140
65 Malta EUR 43 180
66 Maroko EUR 41 130
67 Meksyk USD 53 140
68 Mołdowa EUR 41 85
69 Monako jak we Francji
70 Mongolia EUR 45 140
71 Niderlandy EUR 50 130
72 Niemcy EUR 49 150
73 Nigeria EUR 46 240
74 Norwegia NOK 451 1.500
75 Nowa Zelandia USD 58 180
76 Oman EUR 40 240
77 Pakistan EUR 38 200
78 Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu
79 Panama USD 52 140
80 Peru USD 50 150
81 Portugalia EUR 49 120
82 Republika Południowej Afryki USD 52 275
83 Rosja EUR 48 200
84 Rumunia EUR 38 100
85 San Marino jak we Włoszech
86 Senegal EUR 44 120
87 Republika Serbii
i Republika Czarnogóry
EUR 40 100
88 Singapur USD 56 230
89 Słowacja EUR 43 120
90 Słowenia EUR 41 130
91 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:
– Nowy Jork
– Waszyngton
USD 59 200
350
300
92 Syria USD 50 150
93 Szwajcaria CHF 88 200
94 Szwecja SEK 459 1.800
95 Tadżykistan EUR 41 140
96 Tajlandia USD 42 110
97 Tanzania USD 53 150
98 Tunezja EUR 37 100
99 Turcja USD 53 173
100 Turkmenistan EUR 47 90
101 Ukraina EUR 41 180
102 Urugwaj USD 50 80
103 Uzbekistan EUR 41 140
104 Wenezuela USD 60 220
105 Węgry EUR 44 130
106 Wielka Brytania GBP 35 200
107 Wietnam USD 53 160
108 Włochy EUR 48 174
109 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100
110 Zimbabwe EUR 39 90
111 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 200
112 Państwa inne niż wymienione w lp.1-111 EUR 41 140

Przy podróżach do:

 • Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
 • Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
 • Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

Przedsiębiorca, a ryczałt za nocleg

Z powyższych informacji jasno wynika, że ryczałt za nocleg w określonych warunkach przysługuje pracownikowi, natomiast w żadnym przypadku nie jest to przywilej, czy prawo przedsiębiorcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą udające się w podróż służbową, mogą rozliczyć nocleg w kosztach działalności jedynie nie podstawie faktury lub rachunku. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu