Co to jest współczynnik proporcji w sprzedaży mieszanej? Gdzie złożyć wniosek o ustalenie proporcji VAT?

Ze sprzedażą mieszaną mamy do czynienia, kiedy w ramach jednego przedsiębiorstwa prowadzona jest jednocześnie sprzedaż towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z niego. Taka działalność wymaga szczególnie starannego rozliczania kosztów i dzielenia ich na trzy różne grupy.

Sprzedaż mieszana a rozliczanie VAT

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług objętych podatkiem VAT, mają prawo do odliczania od podatku od sprzedaży podatku naliczonego (czyli od zakupów). Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania, dzięki czemu mogą w znaczący sposób zmniejszyć kwotę podatku do zapłacenia.

Warto wiedzieć, że decydując się na sprzedaż mieszaną nie tracimy tego prawa. Nie możemy jednak odliczać podatku VAT od zakupów, które służyć mają prowadzeniu działalności nieobjętej tym podatkiem.

Sprzedaż mieszana a koszty

W związku z powyższym, w przypadku sprzedaży mieszanej konieczne jest podzielenie kosztów prowadzenia działalności na trzy grupy.

W pierwszej z nich umieszczamy wydatki związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT – w ich przypadku nie mamy możliwości rozliczania tego podatku. Uwaga: wydatki te ujmujemy w kosztach w kwocie brutto.

Druga grupa obejmuje wydatki związane tylko ze sprzedażą opodatkowaną i możemy rozliczać ją w standardowy sposób – odliczamy VAT normalnie.

Ostatnią grupę stanowią koszty, które mogą służyć prowadzeniu obu rodzajów sprzedaży – są to m.in. opłaty za usługi telekomunikacyjne. Do ich rozliczenia konieczne okazuje się ustalenie specjalnej proporcji. Po jej wyliczeniu odpowiednią część wydatku (procentowo) traktujemy tak, jak koszt z pierwszej grupy (brak rozliczenia VAT i ujęcie w kosztach kwoty brutto), a pozostałą traktujemy jak koszt z grupy drugiej (odliczamy VAT).

 Jak rozliczyć koszty przy sprzedaży mieszanej?

Jak ustalić współczynnik proporcji?

W przypadku trzeciej grupy kosztów, rozliczenie podatku VAT odbywa się według specjalnego współczynnika, który oblicza z proporcji, przyrównując wysokość sprzedaży opodatkowanej do wysokości całości sprzedaży.

Możliwe jest zatem rozliczenie tylko kwoty VAT wynikającej z tej proporcji. Jej rzeczywistą wysokość możemy wyliczyć dopiero po zamknięciu pełnego roku podatkowego – jednak już wcześniej możliwe jest rozliczanie podatku VAT na podstawie tzw. proporcji szacunkowej. Po zamknięciu roku konieczne jest zweryfikowanie współczynnika proporcji.

W przypadku firm, które dopiero rozpoczynają prowadzenie sprzedaży mieszanej, konieczne jest złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego, w którym zamieszczony zostanie proponowany współczynnik proporcji wraz z uzasadnieniem. Naczelnik urzędu może przychylić się do propozycji przedsiębiorcy bądź ustalić inną proporcję.

Jak wygląda rozliczanie sprzedaży mieszanej w inFakt?

Chcesz rozliczać koszty w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.