Których dochodów dziecka, rodzic nie może rozliczyć w swoim zeznaniu? Jaki PIT złożyć rozliczając się z dzieckiem?


24 kwietnia 2018 4 min. czytania

Już 30 kwietnia upływa termin złożenia zeznania rocznego za rok 2017. W tym artykule przedstawione zostaną informacje na temat rozliczenia rodziców z małoletnim dzieckiem. Które dochody dziecka można doliczyć do dochodów rodziców i kto nie ma prawa do doliczenia dochodów małoletniego dziecka w składanym zeznaniu rocznym? Wszelkie informacje na ten temat dostępne są poniżej.

Dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców

Podatnicy, którzy wychowują małoletnie dzieci, które nie uzyskały pełnoletności, a osiągnęły dochody na terenie RP zobligowani są do doliczenia dochodów dziecka do swoich własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym. Do dochodów rodzica można doliczyć tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletności.

Prawa do doliczenia dochodów małoletnich dzieci nie mają:

 • osoby pozbawione sądownie władzy rodzicielskiej,
 • rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka,
 • opiekunowie prawni, którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowywania dzieci w przypadku np. śmierci ich rodziców (np. dziadkowie lub inni krewni),
 • rodziny zastępcze.

rozliczenie z małoletnim dzieckiem

Dochody niepodlegające doliczeniu do dochodów rodziców

Rodzice do swoich dochodów nie mogą doliczyć dochodów z tytułu:

 • pracy dzieci, dochodami z pracy będą dochody uzyskane ze świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub praktyk uczniowskich,
 • z wszelkiego rodzaju stypendiów,
 • z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku.

Jeśli dziecko osiąga dochody, które nie mogą być doliczone do dochodów rodziców, to w takiej sytuacji zeznanie roczne za dziecko przygotowują rodzice i w jego imieniu składają podpis.

Rozliczenie z małoletnim dzieckiem

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który do swoich dochodów dolicza dochody małoletniego dziecka składa deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M (Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym).

W sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym (PIT-36L) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) zobowiązany jest do złożenia dwóch deklaracji. Na jednej deklaracji (PIT-36L lub PIT-28) wykazuje dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności, natomiast w celu rozliczenia dochodów z małoletnim dzieckiem zobligowany jest do złożenia drugiej deklaracji, a mianowicie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M.

Warto tutaj jeszcze zaznaczyć jedną kwestię dotyczącą załącznika PIT/M. Jeśli rodzice w swoich zeznaniach rocznych wykazują również dochody małoletniego dziecka to składają oni dwa odrębne załączniki PIT/M. Każde z rodziców składa po jednym załączniku bez względu na wybrany sposób rozliczenia (rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub osobno).

Sposób rozliczenia

Do uzupełnienia formularza PIT/M zobligowani są rodzice, którzy podają w nim swoje imię i nazwisko. Nie ma tutaj znaczenia liczba dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, ponieważ każde z rodziców składa po jednym załączniku PIT/M.

W załączniku PIT/M wpisujemy:

 • kwotę przychodu i kosztów uzyskania przychodu,
 • wysokość dochodu lub straty,
 • wartość zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców.

Po uzupełnieniu PIT/M rodzice przenoszą wartości z załącznika do odpowiednich pól deklaracji PIT-36 (pozycja D.3.). W przypadku składania odrębnych zeznać podatkowych przez rodziców każde z nich dolicza po połowie dochody małoletniego dziecka do swojego zeznania rocznego.

Przykłady

Przykład 1

Dziecko uzyskuje dochody z tytułu umowy zlecenie oraz dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców. W takiej sytuacji:

 • dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców należy wykazać na PIT-36 z załącznikiem PIT/M,
 • dochody z tytułu umowy zlecenie rodzice wykazują na PIT-37 złożonym w imieniu dziecka, formularz ten podpisują natomiast rodzice.

Przykład 2

Dziecko uzyskało stypendium, które nie jest zwolnione z podatku. W takiej sytuacji stypendium wykazujemy w pozycji „Inne źródła” na formularzu PIT-37 składanym w imieniu dziecka. Dokument ten podpisują rodzice dziecka.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu