Podróż służbowa zleceniobiorcy – kiedy dieta zwolniona jest z podatku dochodowego?


7 czerwca 2018 1 min. czytania

Umowa zlecenie może precyzować wykonanie określonych czynności, z wykonaniem których może się wiązać podróż służbowa zleceniobiorcy. Jak będzie wyglądać rozliczenie wyjazdów służbowych zleceniobiorcy?

Rozliczenie wyjazdów służbowych zleceniobiorcy

Z podatku dochodowego zwolnione są diety i inne należności poniesione w związku z podróżą służbową osoby niebędącej pracownikiem do wysokości limitu określonego w odrębnych przepisach. Reguluje go rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podróży służbowej. Zwolnienie ma zastosowanie do świadczeń, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione (Art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i ust. 13 ustawy PDOF):

  • w celu osiągnięcia przychodu lub
  • w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub
  • przez organy władzy lub administracji państwowej, samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane
  • przez osoby pełniące funkcje obywatelskie w związku z wykonywaniem tych funkcji

Z uwagi na fakt, że przepisy nie precyzują pojęcia „podróż”, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podróżą w sensie ogólnym jest wykonywanie zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zleceniodawcy.
W przypadku gdy zleceniobiorca dokonuje podróży, na poczet których otrzymał diety i inne należności będą zwolnione z PIT do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu