Rozliczenie najmu prywatnego w małżeństwie


20 września 2018 3 min. czytania

Każde z małżonków ma swoje mieszkanie, zakupione przed zawarcie związku małżeńskiego. Oba mieszkania są wynajmowane. Jak może wyglądać opodatkowanie i rozliczenie tych przychodów? W tym opracowaniu przedstawiam rozliczenie najmu prywatnego w małżeństwie.

Składniki majątku zakupione przez każdego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego nie wchodzą do majątku wspólnego, tylko są majątkiem osobistym każdego z nich. Jak zatem będzie wyglądać rozliczenie, w opisanej we wstępie sytuacji, gdy każde z małżonków będzie wynajmowało swój lokal?

Rozliczenie najmu prywatnego w małżeństwie

Każde z małżonków może wynajmować swoje mieszkanie i przychód z niego opodatkować według:

 • zasad ogólnych lub
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Małżonkowie nie muszą wybierać wspólnie jednej formy, może być tak że jedno wybiera zasady ogólne, a drugie ryczałt. Należy pamiętać, że rozliczanie najmu prywatnego na ryczałcie nie wyklucza wspólnego rozliczenia małżonków. Przyjrzyjmy się zatem poniższym przykładom.
Przykład 1 – Jedno z małżonków (żona) rozlicza najem na zasadach ogólnych, a drugie (mąż) według zryczałtowanej formy opodatkowania. Oznacza to, że żona składa PIT-36, a mąż PIT-28 z prowadzonego przez każdego z nich najmu.
Przykład 2 – Oboje małżonków opodatkowało swoje przychody na zasadach ogólnych. Mogą się rozliczyć razem na PIT-36 wykazując oba przychody z najmu lub każde z nich może złożyć odrębny formularz PIT-36.
Przykład 3 – Oboje małżonków opodatkowało swoje przychody według formy zryczałtowanej. Po zakończonym roku podatkowym każde z nich musi złożyć za siebie odrębnie PIT-28.
Rozliczenie najmu prywatnego w małżeństwie

Stawki podatku

Przy zasadach ogólnych do kwoty 85528 zł mamy stawkę podatku równą 18% liczoną od dochodu, a powyżej tej kwoty 32%. Przy ryczałcie mamy też dwie stawki podatku do kwoty 100000 zł przychodu – 8,5% a powyżej podatek wyliczany jest w wysokości 12,5%.
Sumowanie przychodów na zasadach ogólnych może oznaczać, że podatnicy będą musieli opłacić podatek w wysokości 32% więc przy rozliczeniu warto nad tym pomyśleć.
Przykład 4 – Małżonkowie w roku podatkowym 2017 osiągnęli przychody w kwotach 50 000 zł każde z nich (dla uproszczenia pomijamy kwestię kwoty zmniejszającej podatek).  Zastanawiają się nad tym, czy korzystniejsze będzie dla nich rozliczenie wspólne, czy osobne.

 • przy rozliczeniu odrębny, każde z małżonków zapłaci podatek w wysokości 50000 * 18% = 9000, co sumarycznie da 18000 zł,
 • przy rozliczeniu wspólnym małżonkowie zapłacą podatek w wysokości [(50000+50000)/2*18*]*2 = 18000,
 • niezależnie od sposobu rozliczenia, kwota wyjdzie taka sama.

Przy ryczałcie także należy zachować szczególną uwagę, gdyż do limitu 100000 zł wlicza się także przychody drugiego małżonka.
Przykład 5 – Żona w 2017 roku osiągnęła przychody z najmu w wysokości 70000 zł. Są one opodatkowane w sposób zryczałtowany. Natomiast mąż z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych uzyskał 50000 zł.

 • mąż z tytułu najmu zapłaci podatek w wysokości 50000*18%= 9000 zł,
 • przychody małżonków są sumowane i porównywane do limitu 100000 zł przy ryczałcie,
 • żona z najmu zapłaci podatek w wysokości 50000*8,5% + 20000*12,5% = 6750 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu