Ile godzin można pracować bez przerwy w równoważnym systemie pracy? Czy można wprowadzić w nim nadgodziny?


12 grudnia 2016 2 min. czytania

Wybór odpowiedniej organizacji pracy jest jednym z podstawowych praw pracodawcy. W jaki sposób wprowadzić równoważny czas pracy w małym przedsiębiorstwie?

Spis treści

Wybrana forma organizacji pracy powinna zagwarantować pracownikowi wykorzystanie pełnego czasu pracy. Na organizację pracy składa się system i rozkład czasu pracy oraz  przyjęty okres rozliczeniowy. Elementy te ustala się w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym, natomiast w przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy oraz nie jest objęty układem zbiorowym pracy należy ustalić je w obwieszczeniu.

Możliwość wprowadzenia równoważnego czasu pracy została określona w art. 135 – art. 137 kodeksu pracy. Wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej niż do 12 godzin jest dopuszczalne jeżeli jest uzasadnione rodzajem pracy lub organizacją.

Równoważny czas pracy

Harmonogram pracy

Przy tworzeniu harmonogramu pracy warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • harmonogram należy przekazać pracownikowi w formie elektronicznej lub pisemnej minimum tydzień przed zmianą danego pracownika,
 • powinien zostać on sporządzony na minimum okres jednego miesiąca,
 • harmonogram powinien określać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczba godzin musi być zgodna ze stosowanym systemem czasu pracy,
 • rozkład czasu pracy nie może naruszać minimalnego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego,
 • godzina rozpoczęcia pracy nie może przypadać w niezakończonej dobie pracowniczej,
 • minimum jedna niedziela na cztery tygodnie musi być wolna od pracy,
 • pracownik musi mieć w okresie rozliczeniowym łączną liczbę dni wolnych od pracy odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie,

Najczęściej spotykaną formą rozliczeniowa jest miesięczny okres rozliczeniowy, w tym przypadku harmonogram musi być równy wymiarowi dla danego miesiąca. W systemie równoważnym istnieje możliwość wydłużenia pracy do 12 godzin na dobę, a praca ponad 8 godzin jest rekompensowana krótszymi dniami pracy w kolejnych dniach lub zwiększeniem ilości dni wolnych.

W planowanym harmonogramie pracy należy wziąć pod uwagę następujące prawa pracownika:

 • do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku
 • do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu
 • do zapewnienia odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy (równa co najmniej liczbie niedziel, świat przypadających w inne dni niż niedziela oraz dni wolnych wynikających z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy)

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu