Jak opodatkowane są torby foliowe (reklamówki) dla klientów?


2 stycznia 2018 2 min. czytania

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują przepisy nakładające dodatkową opłatę w przypadku zakupu reklamówek z tworzyw sztucznych. Reklamówki – sposób opodatkowania od 2018 roku przedstawię w tym artykule.

Artykuły o innych zmianach prawnych w 2018 można znaleźć tutaj

Z początkiem roku w sklepach mogą wystąpić przejściowe trudności w związku z wprowadzeniem zmian w opodatkowaniu między innymi reklamówek. Niektóre jednostki mogą nie być przystosowane do nich, a co za tym idzie mogą wystąpić przejściowe trudności w zakupie np. reklamówek z tworzyw sztucznych.

Reklamówki – sposób opodatkowania od 2018 roku

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one między innymi opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.

Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23% (przy założeniu, że dostawy dokonywać będzie podatnik VAT czynny).

reklamówki

Reklamówki a kasa fiskalna

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych. Na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Jak informuje Resort Finansów – z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej taki rachunek jeszcze nie został utworzony.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu