Jaki jest limit małego podatnika i jakie przywileje ma firma z tym statusem?

Status „małego podatnika” przysługuje przedsiębiorcy, u którego wartość sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 1,2 mln euro. Posiadanie takiego statusu pozwala na skorzystanie z pewnych przywilejów podatkowych. Jednocześnie trzeba jednak spełnić szereg innych warunków.

1. Możliwość rozliczeń kwartalnych

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także spełniający kryteria uznania za małego podatnika mają prawo kwartalnego rozliczania podatków. W odróżnieniu od systemu miesięcznego inna jest tak wysokość, jak i częstotliwość wpłat do urzędu skarbowego.

Chcąc kwartalnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy mali podatnicy muszą zgłosić to w urzędzie skarbowym w terminie do 20 lutego. Jak w tym przypadku wygląda rozliczenie? Otóż zaliczki należy wpłacać do 20 każdego miesiąca następującego po danym kwartale:

  • do 20 kwietnia – za I kwartał,
  • do 20 lipca za – II kwartał,
  • do 20 października – za III kwartał,
  • do 20 stycznia następnego roku – za IV kwartał.

Przy kwartalnym rozliczaniu podatku VAT wymienione terminy każdorazowo przesunięte są o pięć dni do tyłu i odnoszą się do 25. dnia każdego miesiąca następującego po danym kwartale.

System kwartalny pozwala przedsiębiorcy dłużej dysponować gotówką, a także sprawia utrzymanie równowagi finansowej. Do istotne choćby w sytuacji, kiedy klienci nie płacą na czas. Rzadziej trzeba dokonywać rozliczeń, wykonywać przelewy i składać deklaracje.

2. Prawo wyboru metody kasowej

Zgodnie z ogólną zasadą konieczność rozliczenia VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takim przypadku przedsiębiorca musi odprowadzić podatek niezależnie od tego, czy otrzymał od klienta zapłatę – tak wygląda to w przypadku metody memoriałowej.

W przypadku metody kasowej rozliczania VAT następuje przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego – pojawia się po otrzymaniu zapłaty od klienta. Sprawia to, ze przedsiębiorca nie musi płacić podatku pieniędzmi, których de facto jeszcze nie ma.

Ta zasada posiada tylko jeden wyjątek. W przypadku klienta, który nie jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedający, który nie otrzymał zapłaty musi odprowadzić VAT po upływie 180 dni od dokonania transakcji (wydania towaru bądź wykonania usługi).

3. Opcja zastosowania amortyzacji jednorazowej

Amortyzacja to proces utraty wartości majątku wskutek jego eksploatacji – zużycia lub starzenia się. Polega na comiesięcznym, stopniowym zaliczaniu do kosztów wydatków, których wartość jest wyższa niż 3,5 tys zł. Jeśli wartość danej rzeczy nie przekracza tej kwoty przedsiębiorca ją amortyzować, ale nie musi tego robić.

Z kolei w przypadku amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca zamiast dokonywać odpisów amortyzacyjnych, może konkretny wydatek ująć w kosztach jednorazowo. Sprowadza się to do natychmiastowego zaliczenia zakupu do kosztów dzięki czemu w przyszłości nie trzeba przejmować się odpisami amortyzacyjnymi.

Tym sposobem można amortyzować m.in. narzędzia, środki transportu czy maszyny. Należy jednak wiedzieć, że to opcja niedostępna w przypadku samochodów osobowych.

Amortyzacja jednorazowa nie wymaga składania żadnych formularzy w urzędach. Wystarczy tylko prawo do skorzystania z niej. To kwestia szerzej opisana w tym artykule.

Prowadź księgowość online i oszczędzaj

  • KPiR, PIT-5, rejestry VAT, deklaracje VAT – w wygodnych PDF-ach
  • Zawsze aktualne kwoty składek ZUS i numer konto do przelewów
  • strong>>30-dniowy test programu księgowego – za darmo i bez zobowiązań

Załóż konto!