Jak w KPiR zmienić przeznaczenie towaru handlowego na składnik majątku firmowego?

Kupując towary handlowe może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca podejmie decyzje o zmianie przeznaczenia towaru handlowego. Przekazanie towaru handlowego na środek trwały należy prawidłowo udokumentować.

  • Przedsiębiorca ma prawo zmienić przeznaczenie towaru handlowego
  • Przekazanie towaru handlowego nakłada na przedsiębiorce obowiązek prawidłowego udokumentowania zdarzenia gospodarczego

Przekazanie towaru handlowego na środek trwały

Większość przedsiębiorców rozlicza koszty uzyskania przychodu w roku ich poniesienia. Przede wszystkim prowadząc KPiR wartość nabytego towaru podlega księgowaniu w kolumnie 10. Natomiast środki trwałe zaliczamy do kosztów za pomocą amortyzacji. Przedsiębiorca ma prawo wybrać sposób amortyzacji. Odpis amortyzacji księgujemy do kolumny 13. W praktyce przedsiębiorca, który przeznaczył towar handlowy powinien dokonać odpowiednich księgowań.

Na początek warto zaznaczyć, że nie sprzedane towary handlowe wykazujemy w spisie z natury. W uproszczeniu, przedsiębiorca wyksięgowuje niesprzedane towary z roku ich zakupu i wprowadza do kolejnego roku podatkowego. Następnie są ujmowane w spisie z natury na początku kolejnego roku podatkowego. W rezultacie takiego rozwiązania przy zmianie przeznaczenia jest brak obowiązku dokonywania korekty w latach poprzednich. Zmiana przeznaczenia może być spowodowana rozwojem własnej działalności lub zużyciem starego środka trwałego.

Przekazanie towaru handlowego na środek trwały

Przekazanie towaru handlowego na środek trwały w KPiR

W dacie zmiany przeznaczenia towaru handlowego na środek trwały przedsiębiorca powinien wyksięgować wartość towaru handlowego z kolumny 10. W tym celu warto sporządzić oświadczenie o zmianie przeznaczenia towaru na środek trwały, a następnie do oświadczenia sporządzić dowód wewnętrzny. Dowód wewnętrzny będzie wówczas podstawą zapisu w KPiR. Kolejnym elementem jest wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych. Jeżeli przedsiębiorca wybierze linową metodę amortyzacji wówczas pierwszy odpis amortyzacyjny, należy naliczyć za kolejny okres rozliczeniowy.

Przekazanie towaru handlowego na środek trwały a VAT

Zmiana przeznaczenia składnika majątku z towarów na środek trwały nie powoduje obowiązku dokonania korekty jeżeli środek trwały będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych.