Kiedy odsetki od prywatnej pożyczki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?


17 czerwca 2014 4 min. czytania

Osoby prowadzące działalność od kilku miesięcy często nie mają szans na zaciągnięcie kredytu firmowego. Wynika to przede wszystkim właśnie z krótkiego stażu rynkowego. Decydują się więc sfinansować działalność prywatnym kredytem. Ale czy możliwe jest by rozliczyć prywatny kredyt w kosztach?

W skrócie

Prywatny kredyt:

 • Jest bardziej dostępny niż firmowy
 • Nie może zostać rozliczony w kosztach w całości – tylko odsetki
 • Wymaga odpowiedniego udokumentowania wydatków na firmę

Banki wymagają pewnego stażu na rynku

Uzyskanie kredytu przez młodą firmę może być trudne. Bankierzy bowiem podchodzą do nich z dużą dozą ostrożności, za czym stoi obawa przed powierzeniem pieniędzy niedoświadczonemu przedsiębiorcy. Często wymagają więc określonego czasu obecności na rynku, który w niektórych przypadkach może sięgać nawet kilku lat.

Nierzadko więc właściciele takich firm zaciągają prywatny kredyt, by następnie przeznaczyć go na rozwój działalności. Dzieje się tak w głównej mierze dlatego, że takie pożyczki są zdecydowanie bardziej dostępne. Za takim rozwiązaniem z pewnością przemawiałaby również możliwość, by rozliczyć prywatny kredyt w kosztach. Czy przepisy dają do tego prawo?

W kosztach tylko odsetki od kredytu

Zgodnie z obecnymi regulacjami przedsiębiorca, który zdecyduje się sfinansować działalność z prywatnie zaciągniętego kredytu bankowego nie może wrzucać w koszty całej raty kredytu. Do kosztów możliwe jest zaliczenie tylko odsetek od takiej pożyczki. Wszelkiego rodzaju inne wydatki związane ze spłatą zobowiązania nie mogą stanowić kosztu. To zasada obowiązująca w kontekście zarówno kredytów prywatnych, jak i firmowych.

uwaga
W przypadku, gdy przedsiębiorca przeznacza na potrzeby firmowe, nie cały kredyt, ale tylko jego część to odsetki mogą być kosztem uzyskania przychodu jedynie w tym wymiarze. Trzeba więc obliczyć je proporcjonalnie i w takiej kwocie zaliczyć do kosztów.

Odsetki w kosztach – pod pewnymi warunkami

Zaliczenie odsetek do kosztów wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim przedsiębiorca musi udowodnić, że środki finansowe z kredytu wykorzystał na potrzeby firmowe, a nie na inne cele. Decydujące znaczenie ma przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy zawartej z bankiem. To czy „z nazwy” jest to kredyt konsumpcyjny, inwestycyjny, budowlany czy też samochodowy nie ma żadnego znaczenia.

Konieczne jest również faktyczne zapłacenie odsetek. Jeśli zostaną one naliczone, ale właściciel firmy nie zapłaci to nie ma możliwości ich zaliczenia do kosztów. Identycznie jeżeli odsetki zostaną umorzone. Ponadto odsetki te nie mogą zwiększać kosztów inwestycji.

Prywatny kredyt w kosztach wymaga udokumentowania

Ostatnim z warunków zaliczenia wydatków do kosztów firmowych jest odpowiednie ich udokumentowanie. Może temu służyć m.in.:

 • dowód wpłaty pieniędzy z kredytu na firmowe konto,
 • faktura,
 • przekaz pocztowy,
 • potwierdzenie przelewu stwierdzające przeznaczenie pieniędzy na cele związane z firmą.

Wymienione zasady pozwalające na zaliczenie odsetek od prywatnego kredytu w kosztach firmowych obowiązują także w przypadku, gdy przedsiębiorca zaciągnie pożyczkę wspólnie z inną osobą, np. małżonkiem albo rodzicami.

Zakup środka trwałego za pieniądze z kredytu

W kontekście rozliczenia prywatnego kredytu w kosztach warto również widzieć, co się dzieje jeśli z pieniędzy pożyczonych od banku sfinansowany jest zakup rzeczy, która spełnia definicję środka trwałego np. samochodu. Otóż w takim przypadku właściciel firmy ma prawo rozliczyć odsetki w KPiR dopiero, kiedy zakwalifikuje zakup w ewidencji środków trwałych.

Co istotne zapłacone odsetki do momentu przyjęcia środka trwałego do ewidencji zwiększają jego wartość początkową i zostają rozliczone w kosztach podatkowych przez odpisy amortyzacyjne.
Z kolei odsetki, które zostały zapłacone po przyjęciu środka trwałego do używania przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów w dacie zapłacenia.

Prywatny kredyt możesz rozliczyć z inFaktem

 • Szybko i wygodnie dodasz koszty prywatnego kredytu
 • Czytasz praktyczny newsletter pełen porad dla przedsiębiorców
 • Zapytasz księgowych inFaktu o kwestie związane z rozliczeniami

Załóż konto!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu