Prowadzenie bloga modowego a koszty uzyskania przychodu


31 października 2017 3 min. czytania

Coraz większą popularnością cieszy się internetowa forma prowadzenia przedsiębiorstwa. Czy prowadzenie bloga modowego, daje przedsiębiorcy prawo  zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem ubrań, dodatków i perfum?

Prowadzenie bloga modowego a koszty uzyskania przychodu

Na samym początku rozpoczynając prowadzenie bloga, przedsiębiorca dokonuje zakupu podstawowych składników niezbędnych do uruchomienia swojej firmy. Z pewnością wydatki związane z zakupem np. komputera, hostingu, domen będzie całkowicie związana z prowadzeniem działalności a takie wydatki są poniesione w celu uzyskania określonego przychodu, przez co będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Wraz ze wzrostem zainteresowanych blogiem, blogerzy ponoszą coraz większe wydatki dotyczące bloga.
Co do zasady panuje przekonanie, że wydatki związane z zakupem odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum ma charakter osobisty i nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Ale co w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący bloga modowego dokonuje zakupu ww. towarów w celu sfotografowania, przygotowania materiałów, testowania bądź opisania i zaprezentowania na swoim blogu modowy? Czy prowadzenie bloga modowego daje prawo przedsiębiorcy zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu?

Spór z Urzędem Skarbowym

Spór między przedsiębiorcą prowadzącym bloga modowego a urzędem starał się przedmiotem sporu, który rozstrzygną WSA w Gliwicach z dnia 10 lipca 2017 r. Skarżąca wystąpiła do urzędy z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. składników majątku. W interpretacji zdaniem wnioskodawcy, ponoszone wydatki były związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą a samo prowadzenie bloga spełnia  warunki dla kwalifikacji dokonywanych czynności jako działalności gospodarczej. Urząd w wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej wykazał się niekonsekwencją.
Prowadzenie bloga modowego
Z jednej strony zakwalifikował prowadzenie bloga jako działalność gospodarcza. Natomiast uzyskiwane przychody z jego prowadzenia zakwalifikował jako przychody z działalności gospodarczej. Z drugiej strony przedstawił stanowisko, że zamieszczanie na blogu opinii, artykułów, zdjęć wskazuje na osobisty charakter wpisów tam zamieszczanych, niemających związku z działalnością gospodarczą. W rezultacie wydatki związane z prowadzeniem bloga  związane są z realizacją osobistych potrzeb wnioskodawczyni. Tym samym organ sugeruje, że w przypadku prowadzenia bloga jest działalnością bezkosztową.

Stanowisko WSA

Zdaniem WSA takie stanowisko organu interpretacyjnego nie zasługuje na aprobatę. W przedstawionym wyroku WSA w Gliwicach z 10 lipca 2017 roku sygn. akt I SA/Gl 287/17. Zdaniem sądu, związek przyczynowy pomiędzy poniesionym wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Jego ocena powinna prowadzić do wniosku, czy poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu przy zastosowaniu kryterium celowości.
U przedsiębiorcy prowadzącego bloga modowego, wydatki poniesione na zakup odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum a także wykonywanie fotografii, filmów i innych treści multimedialnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Warto podkreślić, że w przedstawionej sprawie przedsiębiorca prawidłowo wykazał powiązanie przyczynowo skutkowe pomiędzy ponoszonymi wydatkami a prowadzoną działalnością gospodarczą.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu