Na swojej stronie, Ministerstwo Finansów zamieściło informację o zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Jakie zmiany wprowadza tak zwany projekt „slim VAT”?

Slim VAT

Slim VAT czyli akronim słów simple, local and modern

Oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach.

– zdaniem wiceministra finansów Jana Sarnowskiego

Jakie zmiany zakłada slim VAT?

Elementami tworzącymi Slim VAT są:

 • uproszczenia w rozliczaniu VAT
 • kasy online
 • e-faktury
 • e-paragony
 • audyt przepisów
 • dialog z biznesem

Uproszczenia w rozliczaniu VAT, zakładające między innymi:

 1. Zmniejszenie obowiązków w zakresie ewidencji faktur korygujących in plus oraz in minus. W przypadku wystawienia faktury korygującej in minus przedsiębiorca zostanie zwolniony z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kupującego. Z kolei w przypadku wystawienia faktury zwiększającej podstawę opodatkowania, będziemy na bieżąco dokonywać rozliczenia w okresie wystawienia faktury korygującej. Pod warunkiem, że przyczyny zaistniały po dokonaniu sprzedaży.
 2. Spójne kursy walutowe dla VAT oraz PIT. Wprowadzenie możliwości wyboru do VAT zasad przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Co ułatwi rozliczanie faktur wystawionych w walutach obcych.
 3. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy. Obecnie przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT naliczony w bieżącym okresie rozliczeniowym oraz ewentualnie w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Zmiana zakłada wydłużenie tego prawa do trzech kolejnych okresach rozliczeniowych (czyli łącznie 4 okresy rozliczeniowe)
 4. Zostanie podniesiona wartość prezentów o małej wartości z 10 zł na 20 zł
 5. Wydłużenie termin wywozu towarów dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów z 2 do 6 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że zmiany przepisów oraz obowiązku zmierzają do przeniesienia wszystkich obowiązków na platformy elektroniczne. rozbudowa systemów do weryfikacji prawidłowości rozliczeń, nowe struktury, e-paragony, e-faktury zmierzają do całkowitego wyeliminowania obiegu papierowej dokumentacji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu