Register modal

Wykorzystanie zdjęcia znalezionego w Internecie wymaga zdobycia zgody właściciela, który posiada prawa autorskie. Może się to okazać jednak niewystarczające. W pewnych przypadkach niezbędna jest również zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Niedawno na naszym blogu ukazał się artykuł dotyczący zasad publikacji zdjęć znalezionych w zasobach sieci. Nie zawierał jednak informacji dotyczących wykorzystania wizerunku osób widocznych na fotografii. Szczegóły przybliżymy w niniejszym tekście.

Zgoda na publikację wizerunku – kiedy konieczna, a kiedy nie

Poza nabyciem autorskich praw majątkowych lub stosownej licencji, wykorzystanie zdjęcia pobranego z serwisu www może wymagać uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku. Może to dotyczyć sytuacji, w której na fotografii znajduje się jakaś osoba, np. jej twarz lub sylwetka.

Taka zgoda nie jest jednak wymagana za każdym razem. Polskie przepisy wyróżniają 3 przypadki, gdy nie ma konieczności jej zdobycia:

  1. Fotografia przedstawia osobę powszechnie znaną – o ile zdjęcie wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych.
  2. Zdjęcie przedstawia osobę będącą częścią tłumu (zbiorowe zdjęcie uczestników imprezy masowej).
  3. Widoczna na zdjęciu osoba otrzymała zapłatę za pozowanie (chodzi tu najczęściej o płatne fotografie kupowane z tzw. stocków).

Co może grozić za publikację zdjęć bez odpowiedniej zgody

W wielu przypadkach informacja dotycząca wykorzystania wizerunku osoby widocznej na zdjęciu zawarta jest w warunkach licencji. Jeżeli jednak jej nie ma, najlepiej skontaktować się z serwisem udostępniający fotografię, autorem lub właścicielem praw autorskich, by nie narazić się na nieprzyjemności.

Jak kupić prawo do wykorzystania wizerunku

Konsekwencje wykorzystania zdjęcia bez uzyskania niezbędnej zgody mogą być dwojakie – tzw. odpowiedzialność cywilna lub karna. W pierwszej sytuacji osoba, która bezprawnie opublikuje zdjęcie, może być zobowiązana do zapłaty kwoty odpowiadającej dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia za wykorzystanie utworu (nim w myśl przepisów jest fotografia). W przypadku zdjęć często mowa o bardzo wysokich kwotach.

Z kolei, jeśli publikacja zdjęć zostanie uznana za przestępstwo, możliwa jest nawet kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, gdy dana osoba osiąga z tego tytułu zyski oraz powiela materiały, może trafić do więzienia na pięć lat. Za bezprawne wykorzystanie cudzych materiałów grozi też grzywna.

Oczywiście, osobie, która na potrzeby swojej działalności wykorzysta jedno czy kilka zdjęć, tak drastyczne kary, jak pozbawienie wolności nie grożą. Najczęściej właściciel praw autorskich zażąda usunięcia fotografii, może również oczekiwać zadośćuczynienia finansowego.  

Chcesz ułatwić sobie prowadzenie firmy?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.