Na jaki okres można wyznaczyć pracownikowi inne obowiązki niż te, które wynikają z umowy? Czy pracownik może odmówić?


3 marca 2018 2 min. czytania

Zatrudniając pracownika, przedsiębiorca ma prawo powierzyć pracownikowi inną pracę niż praca wynikająca z umowy. Nie wiąże się to z koniecznością wypowiedzenia dotychczasowych warunków wynagrodzenia lub pracy. Powierzenie pracownikowi innej pracy obwarowane jest warunkami które reguluje Kodeks Pracy.

W ciągu trwania umowy o pracę, pracodawca wyznacza pracownikowi określane warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę. Zmiana warunków pracy i płacy jest dopuszczalna w przypadku porozumienia stron lub na podstawie porozumienia zmieniającego które reguluje art. 42 Kodeksu pracy. Szczególnym przypadkiem jest powierzenie pracownikowi innej pracy. Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy:

„Art. 42. § 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.”
Powierzenie pracownikowi innej pracy

Obowiązki przy powierzaniu pracownikowi innej pracy

Zgodnie z powyższym spełniając warunki które zostały wymienione przez ustawodawce, jest możliwe powierzenie innej pracy pracownikowi bez konieczności zmiany warunków pracy i płacy. Ustawodawca określił warunki takiej jak:

  • Powierzenie innej pracy możliwe jest tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy. Warto zaznaczyć, że w przypadku zmiany warunków pracy z uwagi na zły stan zdrowia pracownika, pracodawca nie ma prawa powołać się na wymienioną podstawę prawną. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 października 1999 r.
  • Maksymalnie na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Powierzenie innych obowiązku pracownika jest rozwiązaniem tylko  tymczasowym. W przypadku powierzenia pracownikowi innej pracy na przełomie roku okres może zostać podwojony np. 3 ostatnie miesiące roku kalendarzowego 2016 + 3 pierwsze miesiące w roku kalendarzowym 2017.
  • Zachowanie zasady ochrony wynagrodzenia. Pracodawca nie ma prawa zmienić warunków wynagrodzenia na gorsze niż wynikające z dotychczasowej umowy o pracę.
  • Odpowiednie kwalifikacje pracownika. Pracodawca powierzając inne obowiązku musi wziąć pod uwagę umiejętności danego pracownika tak by powierzona praca nie przekraczała jego kwalifikacjom.

Warto zaznaczyć, że prawo do powierzenia innej pracy możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków. Niedopuszczalne jest powoływanie się na podany przepis w przypadku gdy polecenie służbowe ma na celu poniżenie i ośmieszenie pracownika. Natomiast, jeżeli pracownik odmówi przyjęcia powierzenia innej pracy z uwagi na sprzeczność z art. 42 § 4, czyli np. nie zostanie dopełniony jeden z wymienionych warunków, pracodawca nie ma podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego.

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu