Podmioty powiązane a korekta VAT należnego


8 listopada 2017 1 min. czytania

W przypadku transakcji między podmiotami powiązanymi może dojść w określonych przypadkach do korekty podatku należnego. Zapraszam do zapoznania się z artykułem podmioty powiązane a korekta VAT należnego.

Podmioty powiązane a korekta VAT należnego

Do 1 lipa 2015 roku, zawierając transakcję z podmiotem powiązanym, podatnik nie miał prawa skorzystać z ulgi za złe długi. Zgodnie z wyrokiem NSA sygn. akt I FSK 1306/14, który analizował stan prawny z przed 1 lipca 2015 r, w przypadku gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istniało powiązanie kapitałowe, majątkowe lub inne, które miało wpływ na wysokość wynagrodzenia, wierzyciel nie miał prawa do skorygowania VAT należnego. Warto podkreślić, że samo powiązanie nie przesądzało o prawie do ulgi za złe długi.
Podmioty powiązane a korekta VAT należnego
Od 1 lipca 2015 roku został uchylony art. 89a ust. 7 ustawy o VAT, dzięki czemu w obecnym stanie prawnym, w przypadku istniejącego miedzy wierzycielem a dłużnikiem powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub innym, nie wyklucza możliwości skorzystania z ustawowej ulgi na złe długi.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu