Płaca minimalna w górę. Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

W przyszłym roku płaca minimalna będzie wynosiła 1600 zł, zamiast obecnych 1500 zł. Pomijając zwiększone koszty zatrudnienia na etat najtańszych pracowników, podwyżka oznacza większy ZUS preferencyjny i wyższe… kary podatkowe. O ile?

Zwiększy się ZUS preferencyjny

Podniesienie płacy minimalnej odczują niestety początkujący przedsiębiorcy. Składki społeczne „małego ZUS-u” wylicza się bowiem biorąc za podstawę 30% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 450 zł, a w przyszłym roku będzie to 480 zł. Niby tylko 30 zł różnicy, ale w perspektywie roku, podwyżka będzie odczuwalna.

„Mały ZUS” wyniesie w przyszłym roku dokładnie o 114,72 zł rocznie więcej dla osoby, która płaci chorobowe lub o 105,96 zł bez uwzględniania chorobowego.

A oto skąd wzięły się te kwoty:

StawkaMały ZUS w 2012 r.Mały ZUS w 2013 r.
składka emerytalna19,52%87,84 zł93,70 zł
składka rentowa8,00%36,00 zł38,40 zł
składka wypadkowa1,93%8,69 zł9,26 zł
składka chorobowa2,45%11,03 zł11,76 zł
Razem miesięcznie:143,56 zł153,12 zł

Zwiększą się kary za wykroczenia i przestępstwa podatkowe

W świecie, w którym przepisy zmieniają się jak w kalejdoskopie, a interpretować je można na rozmaite sposoby, o wykroczenia, czy nawet przestępstwa nietrudno i wcale nie muszą to być czyny popełnione świadomie i z premedytacją. Stąd też zdecydowanie warto wiedzieć jakie maksymalne kary można otrzymać za „uszczupleniu należności publicznoprawnej”, czyli mówiąc po ludzku zapłatę mniejszego podatku, niż wynika z przepisów (lub interpretacji skarbówki).

Kary podatkowe także wiążą się z płacą minimalną.

Wykroczenia podatkowe

Złamania przepisów klasyfikowane jest jako wykroczenie, gdy „uszczuplenie należności publicznoprawnej” (innymi słowy niezapłacony podatek), nie przekracza wartości: 5x płaca minimalna.

Obecnie: 5 x 1500 zł = 7500 zł
W 2013 roku: 5 x 1600 zł = 8000 zł

A zatem klasyfikacja wykroczeń będzie nieco łagodniejsza.

Wyższe jednak będą kary. Kwota grzywny za wykroczenie wynosi: od 1/10 do 20x płaca minimalna.

Obecnie: od 150 zł do 30 000 zł
W 2013 roku: od 160 zł do 32 000 zł

Przestępstwa podatkowe

Jeśli niezapłacony podatek wynosi więcej niż 8000 zł, trzeba liczyć się z zaklasyfikowaniem czynu jako przestępstwo.

Wówczas grzywny liczone są w tzw. stawkach dziennych, których sąd nakłada na sprawcę od 10 do 720. Minimalną i maksymalną wysokość stawki dziennej także określa się według płacy minimalnej – jest to: od 1/30 minimalnego wynagrodzenia, do 400-krotności tej minimalnej stawki dziennej. I tak, kary wynoszą:

Minimalna stawka dzienna obecnie: 1/30 x 1500 zł = 50 zł
Minimalna stawka dzienna w 2013 roku: 1/30 x 1600 zł = 53,33 zł

Maksymalna stawka dzienna obecnie: 400 x 50 zł = 20 000 zł
Maksymalna stawka dzienna w 2013 roku: 400 x 53,33 zł = 21 332 zł

Tym samym, w przyszłym roku sądy będą mogły karać przestępstwa podatkowe kwotami: od 533,30 zł do 15 359 040 zł.

fot. bigevil600 (sxc.hu)