Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 22 lutego 2017 r., został wprowadzony nowy formularz PIT OP . Nowy formularz jest oświadczeniem świadczeniobiorcy organu rentowego składającego wniosek o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizację pożytku publicznego.
 

Formularz PIT OP ma zastosowanie do przychodów osiągniętych w roku podatkowym 2016. Nowy wzór umożliwia identyfikację podatnika oraz urzędu skarbowego, do którego kierowane jest oświadczenie. Przełoży się to na poprawne przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego
pit op

W jakim celu składa się PIT OP ?

W uzasadnieniu projektu przedstawiono stanowisko, że zostanie rozwiązany problem braku niezbędnego wzoru oświadczenia które umożliwi przekazanie 1% wynikającego z rocznego obliczenia podatku (PIT 40A). Dotychczas  podatnik, w imieniu którego organ rentowy przygotowywał PIT 40A, w przypadku gdy chciał przekazać 1 % podatku, był zobligowany do złożenia zeznania rocznego PIT 36. Obecnie za pomocą formularza PIT OP podatnik może wskazuje KRS oraz cel szczególny, na jaki chce przekazać swój procent podatku, który wynika z rozliczenia sporządzonego przez ZUS. Dodatkowo podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego w celu poinformowania kto przekazał daną kwotę. PIT OP można składać do 30 kwietnia w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika.
Natomiast gdy emeryt lub rencista oprócz świadczeń z ZUS uzyskuje dodatkowe przychody, wówczas powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej. Co za tym idzie nie będzie obowiązywał go dany formularz.
Formularz dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu