Czy pracownik może zobowiązać pracodawcę, do złożenia za niego zeznania rocznego? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jaki PIT zostanie złożony przez pracodawcę?

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownik składając odpowiednie oświadczenie może zobligować pracodawcę do złożenia zeznania rocznego za niego. Jakie warunki musi spełnić pracownik, aby było to możliwe? Osoba tak, przed dniem 10 stycznia musi przekazać pracodawcy druk PIT-12.

Są w nim zawarte informacje o tym, że podatnik:

  • prosi płatnika o dokonanie rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przeze niego w danym roku podatkowym,
  • nie uzyskuje innych dochodów (poza tymi opodatkowanymi liniowo),
  • nie będzie korzystał z odliczeń innych niż dokonywane przez płatnika, tj. innych niż z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne,
  • nie będzie korzystał z możliwości łącznego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka, bądź opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • może nakazać płatnikowi uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi, ponieważ są one wyższe od kosztów zryczałtowanych odliczonych w roku podatkowym przez płatnika.

Kto może złożyć PIT-12?

Odnosząc się do art. 37 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, iż płatnik  musi przekazać do urzędu skarbowego oraz podatnikowi, zeznanie roczne sporządzone na druku PIT-40. Podatnik powinien je otrzymać do końca lutego, urząd skarbowy – papierowo do końca stycznia, a elektronicznie do końca lutego (art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca sporządza PIT-11?

Odpowiedzi należy szukać w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mianowicie podatnik, który składa za pracownika PIT-40, nie sporządza już PIT-11.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu