Do 31 lipca trzeba złożyć w urzędzie marszałkowskim wykaz o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2012 roku. Zobowiązani do tego są wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska, a do tego wystarczy np. użytkowanie samochodu firmowego.

Opłata za korzystanie ze środowiska obejmuje firmy, których działalność dotyczy:

1) wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
3) poboru wód,
4) składowania odpadów.
Warto pamiętać, że korzystanie z pojazdów firmowych lub wykorzystywanie prywatnych aut do celów działalności wiąże się z wprowadzaniem spalin do powietrza (chyba że przedsiębiorca korzysta z pojazdów elektrycznych). Wobec tego jest to korzystanie ze środowiska. Oczywiście przedsiębiorcy działający np. w branży transportowej powinni szczególnie zwrócić uwagę na złożenie raportu, ponieważ z pewnością wykorzystują środowisko na większą skalę.

Opłatę za środowisko należy wyliczyć we własnym zakresie. Stawki zostały określone w obwieszczeniu ministra środowiska z dnia 26 września 2011 r. Przykładowo za odprowadzenie 1 kg pyłów lub gazów do powietrza należy uiścić opłatę w wysokości 356,12 zł.

Do zapłaty wyliczonej należności zobowiązani są przedsiębiorcy, dla których opłata wynosi powyżej 400 zł. Sprawozdania składają jednak wszyscy właściciele firm, które korzystają ze środowiska. W tym celu stosuje się wzór opublikowany w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. Wykaz wykorzystania środowiska składa się w urzędzie marszałkowskim dwukrotnie – do 31 lipca za I półrocze oraz do 31 stycznia za II półrocze.

Wszelkie niezbędne formularze, w tym pełną listę stawek za wykorzystanie środowiska, znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Klientom Księgowości All Inclusive, inFakt Biuro Rachunkowe oferuje usługę wyliczenia należności i przygotowania sprawozdania.