Opony zimowe stanowią koszt firmowy. Jak go rozliczać, gdy samochód jest w majątku firmy, a jak gdy obowiązuje kilometrówka?

Już niedługo oblężenie przeżyją warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne, bo wraz z pierwszym śniegiem kierowcy ruszą, by wymienić opony letnie na zimowe. Być może, co niektórzy dopiero wtedy zdecydują się na zakup nowego kompletu „zimówek”. Świetną sprawą dla przedsiębiorcy byłaby możliwość wrzucenia wydatków związanych z zakupem i wymianą opon do kosztów firmowych. Ale czy jest to możliwe?

Dla kogo zakup i wymiana opon jest kosztem?

Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca.

Zakup i wymianę opon z letnich na zimowe (również odwrotnie) można z powodzeniem wrzucić w koszty uzyskania przychodu. Dotyczy to także ich przechowywania w następnych miesiącach przez wyspecjalizowane firmy. Ważne jest, aby pojazd należał do majątku firmy lub był używany na zasadach kilometrówki (samochód prywatny wykorzystywany w celach związanych z działalnością). Od tego zależy także kwota rozliczenia.

Do rozliczenia niezbędne jest także właściwe udokumentowanie kosztu, co trzeba wziąć pod uwagę przed skorzystaniem z usług danego serwisu. Faktura 23% – to optymalne rozwiązanie.

Samochód prywatny a firmowy

Gdy auto wpisane jest do ewidencji środków trwałych, nie ma żadnych ograniczeń w kwestii rozliczenia zakupu i wymiany opon na „zimówki” – wydatki są kosztem niezależnie od ich wysokości. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Pewne ograniczenia pojawiają się w momencie, gdy przedsiębiorca używa prywatnego samochodu w firmie i ma obowiązek jego rozliczania na podstawie tzw. kilometrówki. Do obliczenia kilometrówki konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, w której zapisuje się wszystkie trasy przebyte na cele związane z działalnością firmy. Z ewidencji wynika maksymalna kwota, którą przedsiębiorca może rozliczyć w konkretnym okresie w związku z wydatkami na samochód.

Jak rozliczenie wygląda w tym przypadku? Otóż koszty poniesione na zakup i wymianę opon można odliczyć tylko do wysokości kwoty wynikającej z kilometrówki. Ten limit nie istnieje w przypadku pojazdów ciężarowych. Nawet, gdy takie auto nie należy do majątku firmy, nie jest rozliczane według kilometrówki.

Przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami mają ponadto możliwość odliczenia VAT-u od faktur związanych z nabyciem i wymianą opon. Tutaj plus dla właścicieli samochodów prywatnych – VAT nie ma związku z kilometrówką. Rozlicza się 100% VAT-u od zakupu, który daje takie prawo. A tak jest w przypadku opon.

Wystarczy, że przedsiębiorca posiada odpowiednio wystawioną fakturę. To czy dany warsztat wystawi fakturę 23% należy wziąć pod uwagę decydując się na wymianę opon w konkretnym miejscu, bo bez tego odliczenie nie jest możliwe. Dokument powinien wystawić sprzedawca oraz serwisant, z którego usług przedsiębiorca zdecydował się skorzystać.

Zakup opon może zwiększyć wartość początkową auta

W sytuacji, gdy opony zostały kupione przed wprowadzeniem auta do majątku firmowego, także można wrzucić ten wydatek do kosztów – o ile posiada się dowód zakupu. Co to oznacza w praktyce? Opony zostaną rozliczone nie jako jednorazowy koszt, ale w postaci odpisów amortyzacyjnych, gdyż po prostu zwiększą wartość początkową samochodu.