Jakich rodzajów opakowań dotyczy opłata produktowa i jaki jest termin na jej zapłacenie?


12 marca 2019 3 min. czytania

Wprowadzanie na polski rynek produktów w opakowaniach może oznaczać konieczność wyliczenia i wpłacenia opłaty produktowej. Ale tylko jeśli przedsiębiorca nie zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu tzw. odpadów opakowaniowych. Formalności, których wymaga opłata produktowa trzeba dopilnować jeszcze w marcu.

Kiedy przedsiębiorcy może dotyczyć opłata produktowa?

Opłata produktowa to swego rodzaju ekologiczne zobowiązanie. Może dotyczyć przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty:

  • w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, stali,
  • z papieru i tektury,
  • ze szkła gospodarczego (poza ampułkami),
  • z drewna,
  • takie jak oleje i opony.

Jak jednak interpretować zagadnienie „wprowadzania”? Otóż to wyrażenie odnosi się nie tylko do przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty w opakowaniach. Dotyczy również m.in. firm pakujących produkty wytworzone przez innych, a także tych, na których zlecenie dany produkt został wytworzony lub których oznaczenie zostało na nim umieszczone.

W kontekście uiszczenia opłaty produktowej nadrzędną rolę odgrywa poziom odzysku i recyclingu.

Trzeba złożyć sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego

Jak już było wspomniane opłata produktowa związana jest z ekologią, a konkretniej z obowiązkiem zapewnienia odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorca może zadbać o to na własną rękę (np. przekazując odpady recyklerowi) lub za pośrednictwem tzw. organizacji odzysku opakowań.

W przypadku, gdy firma zajmuje się tym samodzielnie, musi w urzędzie marszałkowskim złożyć roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej na druku OŚ-OP1. Ostatecznym terminem jest tu ostatni dzień marca. Formularz składa się za rok poprzedni.

Jeśli o recycling dba organizacja odzysku, to do jej zadań należy złożenie sprawozdania (załącza listę przedsiębiorców, od których przejęła obowiązki z tym związane).

Jakie informacje bierze się pod uwagę wyliczając opłatę produktową?

Poza sporządzeniem formularza OŚ-OP1 przedsiębiorca musi również wyliczyć opłatę produktową. Tutaj istotne jest czy recycling dotyczy opakowań czy produktów.

W pierwszym przypadku konieczna jest znajomość masy/ilości opakowań, które zostały:

  • wprowadzone z produktami na rynek,
  • poddane odzyskowi lub recyklingowi.

Trzeba również sprawdzić jakie są poziomy recyclingu oraz odzysku w danym roku (w %), a także jaka jest stawka dla określonego rodzaju opakowania (w zł).

Stawka dla określonego rodzaju opakowania

Opłatę produktową oblicza się i wpłaca na konto urzędu marszałkowskiego za niewywiązanie się z zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu. W 2015 r. termin zapłaty upływa 16 marca. Wniesienie opłaty nie jest konieczne jeżeli masa opakowań nie przekracza 1 tony, a także gdy poziom odzysku lub recyklingu jest wyższy od wymaganego w przepisach.

A jak formalności wyglądają przy wprowadzaniu na rynek produktów (np. opon albo olejów)? Otóż tutaj, w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyclingu lub odzysku, wysokość opłaty oblicza się na podstawie masy produktów (w kg). Odpowiednią kwotę należy wpłacić do urzędu marszałkowskiego do 31 marca. Jeśli opłata produktowa nie przekracza 100 zł, to nie trzeba jej płacić.

Chcesz mieć wzorowo prowadzoną księgowość?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu