Odwrotne obciążenie przy sprzedaży dysków twardych


23 listopada 2017 2 min. czytania

Odwrotne obciążenie przy sprzedaży dysków trwałych? Od stycznia 2018 roku lista towarów wrażliwych zostanie poszerzona o sprzedaż dysków twardych. Do grupy której należą między innymi dyski typu SSD oraz HDD.

Odwrotne obciążenie przy sprzedaży dysków twardych

Podatnicy, na rzecz których dokonywana jest dostawa towarów wrażliwych zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy o podatku o VAT, są solidarnie odpowiedzialni wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnego przypadającego na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika. Dyski HDD oraz SDD zostały wymienione w załączniku nr 13 ustawy o VAT jako tak zwane „towary wrażliwe”. Zgodnie z przytoczonym artykułem, odpowiedzialność stosuje się w odniesieniu do transakcji w której:
1) wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł.
oraz
2) w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.
odwrotne obciążenie przy sprzedaży twardych dysków
Sytuacja opisane w punkcie 2, zachodzi również w przypadku, gdy okoliczności towarzyszące danej dostawie towarów lub warunki, na jakich dokonano transakcji, odbiegają od okoliczności. Lub warunków zwykle stosowanych w obrocie tymi towarami. Odwrotne obciążenie przy sprzedaży dysków twardych zostało wprowadzone z uwagi na dużą liczbę wyłudzeń podatku VAT. Pomimo wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności przy handlu towarami wrażliwymi, wyłudzenie VAT ma negatywny wpływ na dystrybutorów. Którzy nie uczestniczą w przestępczych działaniach a wyłudzenia prowadzą do spadku wpływów do budżetu z tytułu podatku VAT.
Na podstawie decyzji rady UE nr. 2017/1856 z dnia 10 października 2017 roku, Polska ma prawo do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do dostawy dysków twardych w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu