Odwołanie od decyzji podatkowej


19 czerwca 2018 2 min. czytania

Zakończenie kontroli podatkowej u podatnika skutkuje wydaniem decyzji organu podatkowego. Wydając decyzje organ podatkowy poucza podatnika, że ma prawo złożyć odwołanie od decyzji podatkowej. Kto może odwołać się od decyzji i na jakich zasadach?
Przedsiębiorca, u którego organ podatkowy dokonywał czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, na koniec otrzymuję decyzję o wyniku postępowania. Decyzja może nakładać na podatnika zobowiązanie do określonego działania np. dokonania korekty deklaracji, zapłatę podatku wraz z odsetkami itp. Przedsiębiorca otrzymujący decyzję zostaje pouczony o prawie do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. Dzięki temu wie jakie ciążą na nim obowiązki oraz jakie przysługują mu prawa z tytułu zakończenia postępowania. Wiedząc o przysługującym prawie do odwołania przedsiębiorca ma czas na zebranie odpowiednik dokumentów i wniosków w celu złożenia odwołania.

klauzula o unikaniu opodatkowania

Do kogo należy się odwołać?

Przepisy ordynacji podatkowej określają zasady odwoływania się od decyzji organu podatkowego. Przedsiębiorca ma prawo odwołać się od decyzji organu podatkowego do organy wyższego stopnia. Oznacza to , że w przypadku gdy organem wydającym decyzję podatkową jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, przedsiębiorca ma prawo odwołać się do Dyrektora Izby Administracji skarbowej. Natomiast odwołując się od decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, organem odwoławczym jest Dyrektor Izby Skarbowej lub on sam.
W przypadku odwołania od decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, organem odwoławczym jest ten sam organ podatkowy.

Odwołanie od decyzji podatkowej

Ustawa zwana Ordynacją Podatkową zawiera także informacje o niezbędnych elementach jakie powinny znajdować się w odwołaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik ma prawo złożyć odwołanie od wydanej decyzji organu pierwszej instancji w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji podatkowej. Najważniejszymi elementami jakie powinny znaleźć się w odwołaniu są:

  • zarzuty podatnika przeciw wydanej decyzji
  • określenie istoty oraz zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania
  • wskazanie dowodów uzasadniających żądanie

Jeżeli w oświadczeniu zabraknie, któregokolwiek z wskazanych elementów organ przesądzi o jego niedopuszczalności. Po złożeniu odwołania organ odwoławczy może uchylić w części lub w całości wydaną decyzję przez organ pierwszej instancji, a także uchylić w całości o przekazać sprawę do ponownego jej rozpatrzenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu