Jak rozliczać VAT od kosztów paliwa i eksploatacji samochodu używanego w firmie?

Posłowie przegłosowali nowe przepisy dotyczące odliczania VAT-u od samochodów osobowych. Projekt, który został skierowany jeszcze do Senatu i prezydenta, najprawdopodobniej wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r. Jakie najistotniejsze dla przedsiębiorców kwestie zostały w nim zawarte?

1. 100% odliczenia VAT dla samochodu używanego tylko na potrzeby firmowe

Przedsiębiorca, który odliczy 100% VAT-u przy zakupie samochodu nie będzie miał w ogóle możliwości jego wykorzystania do celów prywatnych. Tylko bowiem przeznaczenie pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej pozwoli na pełne odliczenie. W przypadku, gdy przedsiębiorca zacznie wykorzystywać auto również prywatnie będzie zobligowany do skorygowania wcześniej odliczonego podatku.

Niestety przepisy pozwolą na odliczenie 100% VAT najprawdopodobniej jedynie w nielicznych przypadkach. Przede wszystkim w odniesieniu do pojazdów w przypadku, których z cech konstrukcyjnych wynika, że mogą być wykorzystywane tylko w firmie.

2. Odliczenie pełnego VAT-u to konieczność prowadzenia ewidencji

Zgodnie z projektem ustawy odliczenie 100% VAT-u stanie się możliwe z zastrzeżeniem, że poza użyciem samochodu tylko do celów firmowych przedsiębiorca będzie prowadził również szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu do celów VAT. Taki dokument powinien zawierać:

  • numer rejestracyjny samochodu,
  • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
  • stan licznika przebiegu pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Obowiązkowe będzie również zawarcie w ewidencji opisu trasy (skąd – dokąd), kolejnego numeru wpisu, daty i celu wyjazdu, liczby faktycznie przejechanych kilometrów, a także potwierdzenia autentyczności wpisu przez podatnika.

uwaga
Ewidencja ma służyć udowodnieniu, że przedsiębiorca używa samochodu wyłącznie na cele prowadzonej działalności.

Co za tym idzie w przypadku, gdyby zapisy jakie się w niej znajdą nie zgadzały się ze stanem licznika organy podatkowe mogłyby podważyć możliwość odliczania 100% VAT-u.

Konieczne stanie się także poinformowanie urzędu skarbowego o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej informacji, odliczenie całości VAT-u będzie niemożliwe. To o tyle istotne, że organ podatkowy może zakwestionować rozliczenie i zobowiązać przedsiębiorcę do zapłaty różnicy w podatku oraz odsetek od zaległości podatkowych.

3. Samochód zarówno firmowy, jak i prywatny? – odliczysz 50% VAT-u

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na wykorzystanie samochodu do tzw. użytku mieszanego, czyli zarówno na potrzeby prywatne, jak i firmowe odliczy 50% podatku VAT. Będzie to możliwe zarówno w kontekście zakupu auta, jak i wydatków związanych z eksploatacją (np. naprawa, wymiana opon). Nie dotyczy to jednak paliwa. Przy odliczaniu 50% VAT-u od zakupu samochodu nie będą obowiązywały żadne ograniczenia kwotowe choć jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o maksymalnej kwocie odliczenia na poziomie 8 tys. zł.

4. 50% VAT-u od paliwa odliczysz dopiero od lipca 2015 r.

Sejm przyjął również zapisy dające możliwość odliczenia 50% VAT-u od zakupu paliwa dla przedsiębiorców, którzy używają samochodu w zarówno w działalności, jak i na potrzeby prywatne. Niestety taka opcja nie będzie dostępna od 1 kwietnia 2014 r. tak jak ma to miejsce w odniesieniu choćby do wydatków związanych z eksploatacją.

Zgodnie bowiem sejmową propozycją przepisy umożliwiające odliczenie połowy VAT-u od zakupu paliwa przypadku samochodów używanych w „systemie mieszanym” mają wejść w życie dopiero od 1 lipca 2015 r. Do tego czasu przedsiębiorca nie będzie mógł w ogóle odliczyć VAT-u od zakupu paliwa.

5. Auta „z kratką” odchodzą do lamusa

Jeszcze tylko do końca marca będzie istniała możliwość odliczenia pełnego VAT-u przy zakupie samochodów „z kratką”. Aktualnie taka opcja istnieje pod warunkiem, że pojazd ma homologację ciężarową N1. Dodatkowo konieczne jest posiadanie zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.

Tylko spełnienie tych warunków pozwala na odliczenie 100% VAT-u. Będzie to jednak możliwe do momentu, kiedy w życie wejdą znowelizowane przepisy. Nowe regulacje pozwolą bowiem na odliczenie jedynie 50% podatku VAT również w tym przypadku.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
  • Czytaj praktyczny newsletter dla przedsiębiorców
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto