Odliczenie VAT przy wynajmie pojazdów pracownikom


11 maja 2017 3 min. czytania

W zależności od sposobu użytkowania pojazdu ustawa określa prawo do odliczenia VAT. Wykorzystywanie pojazdu w sposób mieszany oraz rozliczanie kosztów pojazdu na zasadzie kilometrówki daje prawo odliczenia 50% VAT z faktur za paliwo. W przypadku gdy przedsiębiorca dokona wszystkich niezbędnych formalności oraz będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu będzie miał prawo do odliczenia 100% VAT. Często natomiast zdarza się, że przedsiębiorca posiada pojazdy służbowe które są wynajmowane pracownikom. Warto wówczas zastanowić się jakie przysługuje mu odliczenie VAT.
Odliczenie VAT
Ustawa o VAT precyzuje, że prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartych na fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów osobowych jak i ich eksploatacji. W sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej jest możliwa po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • sposób wykorzystywania pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych
  • wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla danego pojazdu ewidencję przebiegu pojazdu

Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym informację o pojazdach na formularzu VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Odliczenie VAT przy wynajmie służbowych samochodów pracownikom

Często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca odpłatnie udostępnia pracownikom pojazdy służbowe na ich cele prywatne. W świetle przepisów VAT takie działanie należy uznać za działalność gospodarczą. W myśl przepisów działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność

  • producentów, handlowców lub usługodawców wykorzystujących towary, wartości niematerialne i prawne w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z powyższym udostępnianie pracownikowi lub innym osobom pojazdu firmowego za wynagrodzeniem należy traktować jako odpłatne świadczenie usług polegające opodatkowaniu podatkiem VAT. A co za tym idzie przedsiębiorca powinien zachować prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków na ten samochód.

Stanowisko organów podatkowych a odliczenie VAT przy wynajmie służbowych samochodów pracownikom

Organy podatkowe nie zajmują jednego stanowiska w kwestii odliczenia VAT przy wynajmie służbowych samochodów pracownikom. Uznają one, że wykorzystywanie samochodów w wyżej wymieniony sposób w celu realizacji ich obowiązków i odpłatne ich udostępnianie pracownikom w celach prywatnych nie pozwala na stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, z których wynika brak możliwości użycia do celów prywatnych w czasie pełnienia obowiązków służbowych. Co oznacza brak prawda do pełnego odliczenia VAT od wszystkich wydatków związanych z danym pojazdem.
Odmienne stanowisko w danej kwestii zajmują wojewódzkie sądy administracyjne. Wskazując, że przepisy o VAT nie określają w jaki sposób przedsiębiorca ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego w wykorzystywanych pojazdach dla których stosuje pełne odliczenie VAT. Jak podkreśla sąd administracyjny, przedsiębiorca może określić zasady użytkowania samochodu za pomocą regulaminów, umów lub zarządzeń. Dzięki czemu przedsiębiorca zachowa prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od danego pojazdu.
Warto pamiętać, że wyroki wydawane są w indywidualnych sprawach i nie stanowią powszechnie obowiązującej praktyki.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu