Od kiedy indywidualny rachunek podatkowy?

Na wzór ZUS,  Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić indywidualny rachunek podatkowy dla każdego podatnika. Zastąpić ma liczne konta bankowe urzędów skarbowych przeznaczone do wpłat CIT, PIT i VAT. Więcej szczegółów na temat nowego rozwiązania w sposobie regulowania podatków w dzisiejszym wpisie.

Czym jest indywidualny rachunek podatkowy?

Z nowym rokiem każdemu podatnikowi i płatnikowi MF udostępni Indywidualny Rachunek Podatkowy. Za jego pośrednictwem podatnik będzie mógł dokonać wpłat z tytułu takich podatków jak:

  • PIT
  • CIT
  • VAT oraz
  • niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa np. mandaty

Mikrorachunek podatkowy będzie zgodny ze standardem Numeru Rachunku Bankowego i będzie składał się z:

  • sumy kontrolnej;
  • numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej banku;
  • identyfikatora podatkowego.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług identyfikatorem podatkowym będzie PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów – NIP.

Od kiedy indywidualny rachunek podatkowy?

Zgodnie z nowelizacją przepisów indywidualny rachunek podatkowy będzie obowiązywał od 01 stycznia 2020 roku.
Z dniem 31 grudnia 2019 zlikwidowane zostaną konta bankowe 400 urzędów skarbowych przeznaczone do gromadzenia w/w danin.
Każdy podatnik będzie mógł pobrać swój numer rachunku po podaniu numeru identyfikatora podatkowego ze strony www.podatki.gov.pl oraz w każdym urzędzie skarbowym.
Zgodnie z zapowiedziami MF planuje w czwartym kwartale tego roku uruchomienie tzw. generatora mikrorachunków podatkowych. Będzie on działał całodobowo a numer swojego mikrorachunku podatkowego będzie można uzyskać w dowolnym momencie np. korzystając z urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu itp.).

Jak księgowane będą wpłaty na indywidualny rachunek podatkowy?

Dokonywane wpłaty będą zaliczane zgodnie ze wskazaniem podatnika a w przypadku braku takiego wskazania, na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika.
Zasada nie znajdzie zastosowania gdy podatnik będzie posiadał zaległości podatkowe. Analogicznie jak w przypadku jednego konta dla składek ZUS wpłata pokryje najstarsze zaległości we wskazanym przez podatnika podatku. W przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku wpłata zaliczona zostanie na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.
Mikrorachunek podatkowy nie będzie zawierał historii wpłat, jak ma to miejsce w przypadku jednego konta dla składek ZUS, gdzie podział wpłat można sprawdzić na platformie ZUS PUE.
Docelowo zaksięgowanie wpłat będzie można sprawdzić logując się na swój profil na Portalu Podatkowym, gdzie podatnik będzie miał dostęp do swoich informacji podatkowych. Jest to element projektu e-Urząd Skarbowy, nad którym pracuje MF.
Jesli chodzi o nadpłaty to nie będą zwracane na indywidualny rachunek podatkowy lecz na konto bankowe zgłoszone przez podatnika w urzędzie podatkowym.
Zdaniem MF projektowane rozwiązania „będą skutkować zwiększeniem komfortu podatnika w obszarze dokonywania płatności oraz oszczędnością czasu, a także minimalizują ryzyko nieprawidłowego przekazania wpłat.” Moim zdaniem najbardziej przyczynią się do spadku poziomu zaległości podatkowych poprzez księgowanie wpłat na najstarsze zobowiązania.