W jakim wieku przysługuje okres ochronny przed zwolnieniem z pracy?


18 sierpnia 2018 2 min. czytania

Od 1 października br. wejdą w życie znowelizowane przepisy obniżające wiek emerytalny. Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn będzie miało znaczenie dla pracodawców zatrudniających pracowników w wieku emerytalnym

Ochrona przedemerytalna a obniżenie wieku emerytalnego

Zgodnie z Art. 39 kodeksu pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Jest to tak zwana ochrona przedemerytalna, zakłada ona, że pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy pracownikowi któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Ochrona przedemerytalna a obniżenie wieku emerytalnego
Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym możliwe jest:

  • w momencie uzyskania przez niego renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ( zgodnie z Art. 40 kodeksu pracy)
  • oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (zgodnie z Art¹ § 1 kodeksu pracy)

Pracownik, który wejdzie w wiek emerytalny nabywa też prawo do ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy bezpośrednio takiemu pracownikowi. Wyjątkiem od tej zasady jest:

  • wprowadzenie nowych zasad wynagrodzeń dla wszystkich pracowników lub grup pracowników do której ten pracownik należy
  • stwierdzenie w orzeczeniu lekarskim utratę zdolności do dotychczasowej pracy lub niezawinioną utratę uprawnień niezbędnych do wykonywania danej pracy
  • wdrażanie w życie postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagrodzeń

Warto także zaznaczyć, że w przypadku pracowników dla których nabycie prawa do emerytury jest uzależnione jedynie od tzw. wieku emerytalnego, okres zatrudnienia będzie miał znaczenie jedynie co do wysokości świadczenia a nie co do prawa do świadczenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu