Obniżenie stawki podatku dochodowego


17 września 2019 5 min. czytania

30 sierpnia 2019 roku sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany zakłada projekt ustawy oraz kiedy zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy?

Nowelizacja przepisów o podatku dochodowym

Koszty uzyskania przychodów

Pierwszą z planowanych zmian jest zwiększenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz płacy nakładczej. Obecnie koszty:

 • wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a w skali roku podatkowego nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej po zmianach ma to być kwota 250 zł nie więcej niż 3.000 zł (art. 22 ust. 2 pkt. 1);
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej po zmianach nie mogą przekroczyć 4.500zł;
 • wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a w skali roku podatkowego nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Analogicznie po zmianach wynoszą 300 zł miesięcznie a w skali roku podatkowego nie więcej niż 3.600 zł (art. 22 ust. 2 pkt. 3);
 • oraz nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. A po zmianach nie mogą przekroczyć 5.400 zł.

Obniżenie stawki pierwszego progu podatkowego

Niewątpliwie najważniejszą zmianą jaką można znaleźć w projekcie ustawy jest obniżenie stawki pierwszego progu podatkowego do. Zgodnie z art. 27 znowelizowanej ustawy o PIT, podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 • do 85.528 zł podatek wynosi 17%
 • ponad 85.538 wynosi bez zmian 12.539,76 zł +32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Wyliczony podatek podlega pomniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek, która z uwagi na obniżenie stawki podatku będzie wynosić:

 • 1360 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 8.000 zł;
 • 1360 zł – (834,88 * (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) / 5.000 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8.000 zł ale nieprzekraczającej 13.000 zł
 • 525,12 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13.000 zł ale nie wyższej niż 85.528 zł
 • 525,12 zł – (525,12 zł * (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) / 41.472 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 85.528 zł ale nie przekraczającej 127.000 zł

W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowych przedsiębiorcy stosowali kwotę zmniejszającą w wysokości 556 zł 02 gr rocznie. Od nowego roku kwota ta będzie wynosić 525 zł 12 gr. Opisane zmiany będą obowiązywać dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2020.

KUP pracownicze dla przychodów osiągniętych po 1 października 2019 roku

W rozliczaniu umów pracowników, zgodnie z projektem ustawy, miesięczne koszty uzyskania przychodów osiągniętych od 1 października 2019 do 31 grudnia 2019 wynoszą:

 • 250 zł ale nie więcej niż 1.751,25 zł  z jednego stosunku pracy oraz 2.626,54 zł z wielu stosunków pracy za rok podatkowy w przypadkach określonych w art. 22 ust. 2 pkt. 1;
 • 300 zł ale nie więcej niż 2.151.54 zł  z jednego stosunku pracy oraz 3.226,92 zł za rok podatkowy w przypadkach określonych w art. 22 ust. 2 pkt. 3;

Obniżenie stawki podatku

Przychody uzyskane od 1 października 2019

Projekt ustawy, zakłada także regulacje w zakresie rozliczania zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców za kwartał IV (październik, listopad, grudzień) . Zgodnie z art. 6 projektu ustawy, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października 2019 do dnia 31 grudnia:

 • zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17 %
 • kwota zmniejszająca podatek wynosi 548,3 zł 

Na koniec warto zaznaczyć, że podatek za 2019 rok będzie rozliczany w specyficzny sposób. Przez pierwsze dziewięć miesięcy (3 kwartały) przedsiębiorca wpłacał zaliczki według 18% stawki podatku z zastosowaniem kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł. Natomiast za okres od 1 października – 31 grudzień, zaliczki należy wpłacać w wysokości 17% stosując kwotę zmniejszającą podatek o wartości 548,30 zł, w praktyce „matematycznie” zaliczka na podatek dochodowy za miesiące od października do grudnia wyniesie 17,75% liczone od dochodu narastająco.

Za cały rok podatkowy zgodnie z art. 5 projektu ustawy pierwszy próg skali podatkowej będzie wynosił 17,75%. Natomiast kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić:

 • 1420 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 8.000 zł;
 • 1420 zł – (871,70 * (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) / 5.000 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 8.000 zł ale nieprzekraczającej 13.000 zł
 • 548,30 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 13.000 zł ale nie wyższej niż 85.528 zł
 • 548,30 zł – (548,30 zł * (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) / 41.472 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej niż 85.528 zł ale nie przekraczającej 127.000 zł

Obecnie projekt ustawy czeka na podpis prezydenta. Z przebiegiem prac legislacyjnych można zapoznać się tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu