Obniżenie podstawy opodatkowania VAT


26 czerwca 2017 2 min. czytania

Podstawą opodatkowania co do zasady jest wszystko co stanowi zapłatę, którą otrzymał dostawca towarów, usługodawca lub ma otrzymać z tytułu danej transakcji. W niektórych transakcjach podatnika może dotyczyć obniżenie podstawy opodatkowania VAT. Kiedy przedsiębiorce dotyczy obniżenie podstawy opodatkowania?

Obniżenie podstawy opodatkowania

Co do generalnej zasady, podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej włączając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze. Podstawę opodatkowania obniża się o:

  • kwoty udzielonych upustów i obniżek cen po dokonanej sprzedaży
  • wartość zwróconych towarów i opakowań (z wyłączeniem do art. 29 ust 11 i ust 12)
  • zwróconą całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło
  • wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, które zostały wymienione w Art 29a ust. 1

 Obniżenie podstawy opodatkowania VAT
W przypadku gdy podatnik dokonał dostawy towarów w opakowaniu zwrotnym pobierając kaucje lub określając wartość kaucji w umowie dotyczącej dostawy towaru. Wówczas wartość ta nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania. Dodatkowo w momencie nie zwrócenia opakowań zwrotnych, podstawę opodatkowania należy zwiększyć o wartość tego opodatkowania w dniu następującym po dniu, określonym w umowie jako dzień zwrotu opakowań zwrotnych. Jeżeli umowa nie określa terminu zwrotu opakowań wówczas, podstawę opodatkowania należy podwyższyć 60 dnia od dnia wydania opakowania.
W momencie udzielenia opustów i obniżek, zwrotu towarów i opakowań (z wyjątkiem opakowań zwrotnych) po dokonaniu sprzedaży, obniżenie podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, dokonuje się pod warunkiem posiadania, uzyskanego przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. potwierdzenie odbioru korekty może być dokonane w dowolnej formie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu