Nowy JPK_VAT już od lipca 2019?


1 marca 2019 3 min. czytania

Obok rewolucyjnych zmian w podatku dochodowym przedsiębiorców czekają zmiany w VAT takie jak np. obowiązkowy split payment w wybranych branżach oraz zastąpienie deklaracji VAT-7, VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT. Ostateczny kształt nie jest jeszcze znany jednak warto zapoznać się z propozycją MF dotyczącą uproszczeń obowiązków ewidencyjnych VAT.

Czym jest nowy plik JPK_VAT?

Nowy plik JPK_VAT ma być rozbudowany w stosunku do obecnego i składać się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej. Nowy JPK_VAT będzie odzwierciedlał dane zawarte w obecnych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K  oraz w obecnych pliku JPK_VAT a także zawierał dodatkowe dane potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli przez Szefa KAS.
Nowy JPK-VAT ma być wysyłany w ten sam sposób jak obecne pliki JPK począwszy od lipca 2019 lub 3 kwartału 2019.
Dodatkowym uproszczeniem ma być eliminacja załączników wymaganych w obecnie składanych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K takich jak:

  • VAT-ZZ – Wniosek o zwrot podatku  w zamian będzie możliwość wyboru w nowym JPK_VAT pola tzw. „checkbox”;
  • VAT-ZT – Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku, także zaznaczenie pola tzw. „checkbox”;
  • VAT – ZD –  Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego zostanie zastąpione informacją o korzystaniu przez wierzyciela z ulgi na złe długi od konkretnych faktur, która będzie wynikała już ze struktury nowego JPK_VAT.

Zlikwidowana zostanie także informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27. Dane z niej wynikające mają być uwzględnione w strukturze nowego pliku.

Rozliczenia kwartalne VAT-7K

Nie wszystkie uproszczenia obejmą podatników rozliczających się za okresy kwartalne. Deklaracja VAT-7K zastąpiona zostanie nowym plikiem JPK_VAT zawierającym ewidencję VAT oraz deklarację. Jednak za pierwszy oraz drugi miesiąc danego kwartału będą podatnicy nadal wysyłać ewidencje VAT na dotychczasowych zasadach.
W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że utrzymanie obowiązku składania ewidencji JPK_VAT wynika z „dążenia do eliminacji nadużyć w podatku VAT i efektywniejszej weryfikacji prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług”.

Kara 500 zł za każdą nieprawidłowość

Największe kontrowersje budzą projektowane przepisy art. 109 ust 3f ustawy dotyczące kar pieniężnych w wysokości 500 zł nakładanych na każdą nieprawidłowość w przesłanej ewidencji. Kara nakładana ma być przez naczelnika urzędu skarbowego w formie decyzji, gdy przesłana przez podatnika ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.
Przed nałożeniem kary podatnik będzie wezwany do korekty ewidencji ze wskazaniem błędów oraz danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Jeżeli podatnik w terminie 14 dni od doręczenia wezwania złoży korektę we wskazanym przez naczelnika urzędu skarbowego zakresie, nie stosuje się przepisów o karze.
Kary 500 zł nie stosuje się także, gdy przedsiębiorca jako osoba fizyczna poniósł za ten sam czyn odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
Z uzasadnienia do projektu przepisów wynika, że wprowadzenie kary ma zapobiec nieprawidłowościom w Centralnym Rejestrze Faktur, gdzie gromadzone są dane z przesyłanych przez podatników ewidencji VAT.
„Złożenie ewidencji przez podatnika zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem rzeczywistym spowoduje nieprawidłowości w dokonywaniu analizy danych, utrudni tę analizę lub wręcz ją uniemożliwi. Skutki takiego działania będą niekorzystne zarówno dla organów podatkowanych jak i samych podatników.”
Więcej na temat JPK_VDEK w tym wpisie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu