Przepisy mają to do siebie, że praktycznie wciąż ewoluują. Choćby całkiem niedawno zmieniły się regulacje dotyczące wystawiania faktur, czy też sposób rozliczania VAT-u od samochodu. Oczywiście na tym nie koniec zmian. Czego można się spodziewać w najbliższych miesiącach?

1. Elektroniczne deklaracje PIT

Pod koniec czerwca rząd przyjął projekt zgodnie, z którym w 2015 r. część z polskich przedsiębiorców zostanie zobligowana do składania deklaracji PIT wyłącznie w formie elektronicznej. W konsekwencji ulec zmniejszeniu ma liczba papierowych dokumentów, jakie rokrocznie trafiają do administracji podatkowej.

To jednak dopiero początek. Nowe regulacje mają bowiem przede wszystkim umożliwić uruchomienie systemu PFR. Cóż to takiego i co konkretnie oznacza dla przedsiębiorców? Warto sprawdzić.

2. Brak możliwości pobierania wysokiego zasiłku macierzyńskiego

Najpewniej jeszcze tylko przez kilka miesiący przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wysoki zasiłek macierzyński sięgający nawet 6500 zł miesięcznie. Aktualnie trwają prace mające na celu likwidację tej możliwości. Nowe zapisy miałoby wejść w życie w 2015 r.

Jakie konkretnie zasady dotyczące sposobu obliczania zasiłku macierzyńskiego mogą pojawić się już niedługo? Wszystko wyjaśni poniższy wpis.

3. Nowa ustawa konsumencka

Wydłużenie terminu na odstąpienie konsumenta od umowy, która została zawarta na odległość albo poza lokalem przedsiębiorcy. To jedna z istotnych zmian jakie przyniesie nowa ustawa konsumencka, która zacznie obowiązywać pod koniec 2014 r. Przepisy które pojawią się niedługo, dotyczą zarówno wielu przedsiębiorców, jak i ich klientów.

nowa ustawa konsumencka

O czym warto więc wiedzieć? Przedstawiamy 5 istotnych zmian, jakie przyniosą regulacje nowej ustawy konsumenckiej.

4. Jak mają wyglądać nowe przepisy o zatrudnieniu?

Wśród szykowanych zmian, które mają zacząć obowiązywać na przestrzeni najbliższych miesięcy warto wspomnieć również o tych, które odnoszą się do zatrudniania pracowników. Z nowymi regulacjami powinni przede wszystkim zapoznać się przedsiębiorcy podpisujący umowy na czas określony oraz umowy zlecenia.

Wejścia w życie jakich dokładnie przepisów można oczekiwać?