Nowelizacja kodeksu cywilnego


4 maja 2017 2 min. czytania

W dniu 7 kwietnia bieżącego roku została uchwalona przez sejm nowelizacja kodeksu cywilnego, która ma za zadanie ułatwić dochodzenia roszczeń wierzycielom. Zmiany mają wejść z dniem 1 czerwca 2017 i dotyczą w szczególności kwestii odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom

Nowelizacja kodeksu cywilnego

Nowelizacja kodeksu cywilnego

Dodatkowo nowelizacja kodeksu cywilnego ma zachęcać inwestorów do przykładania większej staranności do wyboru podwykonawców. Określenia odpowiedzialności inwestora za faktycznie wykonane roboty oraz określenie wartości kwotowej odpowiedzialności. Obecnie zgłaszając podwykonawce należy przedstawić inwestorowi podpisaną umowę z podwykonawcą lub jej projekt. Z uwagi iż kontakt z inwestorem może być dość mocno utrudnione, a negocjacje mogą trwać dość długo takie rozwiązanie może blokować inwestycje tygodniami.
Nowelizacja kodeksu cywilnego zakłada, że wystarczy przedstawić jedynie szczegółowy przedmiot robót budowlanych przewidzianych dla danego podwykonawcy, które mogą ale nie muszą być wykonane przez podwykonawce (firma może sama wykonać wymienionych robót). Takie rozwiązanie ma przyspieszyć rozpoczęcie i realizacje budowy.
Dodatkowo zgłoszenie inwestorowi rzeczowego zakresu robót podwykonawcy, zawęża odpowiedzialność inwestora wobec tego podwykonawcy. Przez co wykonawca może ponosi większą odpowiedzialność za swojego podwykonawce, takie działanie może mobilizować do staranniejszego doboru podwykonawców.
Nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadza także organicznie wysokości wynagrodzenia podwykonawcy który jest objęty odpowiedzialnością solidarną. Górna granica odpowiedzialność solidarność inwestora będzie wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robót, wynikający z umowy głównej. A więc inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności ponad tę kwotę.

 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu