Do kiedy złożyć deklarację VIU-D, jeżeli termin składania przypada na dzień wolny?

Wraz z systemem MOSS w polskich przepisach pojawiła się nowa zasada liczenia terminów podatkowych. Deklarację dotyczącą MOSS składa się do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale. Nie jest istotne czy wypada to w sobotę, czy w dzień ustawowo wolny od pracy. Ale czy ma to swoje przełożenie na inne terminy obowiązujące przedsiębiorców?

Niekiedy przepisy pozwalają na przesunięcie terminu

Jeżeli ostatni dzień złożenia deklaracji lub zapłaty podatku przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Taką formułkę w identycznym bądź podobnym brzmieniu zna sporo przedsiębiorców.

Zapis ten daje możliwość dopełnienia zobowiązań wobec urzędów z małym „poślizgiem”. Oczywiście w przypadkach, kiedy ten „ostateczny termin” przypada właśnie w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy. Często więc przedsiębiorca choć np. powinien dostarczyć urzędowe pismo do niedzieli, ma na to dodatkowy dzień i robi to w poniedziałek.

Przepisy pozwalają na to m.in. w przypadku składania deklaracji czy rozliczaniu podatku VAT i dochodowego.

W systemie MOSS wygląda to trochę inaczej

Opisane zasady nie dotyczą jednak składania deklaracji VIU-D. To dokument, który musi złożyć przedsiębiorca korzystający z systemu MOSS przy rozliczaniu sprzedaży usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych odbiorcom prywatnym z innych krajów UE.

Ostatecznym terminem, którego należy bezwzględnie pilnować jest tu 20. dzień miesiąca następującego po rozliczanym kwartale. Wymaga to od przedsiębiorcy zmiany pewnych przyzwyczajeń. Wspomnianego terminu nie da się bowiem przesunąć jeśli wypada w sobotę, niedzielę, czy inny dzień wolny od pracy.

Odnosi się to wyłącznie do składania deklaracji. Termin zapłaty podatku liczy się na zasadach opisanych na początku artykułu. Jeśli więc dzień zapłaty wypadnie w niedzielę, to deklarację dotyczącą MOSS trzeba złożyć najpóźniej właśnie w tym dniu, ale podatek można zapłacić w poniedziałek.

Nowe przepisy różnie interpretowane

Można spotkać się z interpretacjami, które podchodzą do powyższego zagadnienia zupełnie inaczej. W skrócie – rozszerzają one stosowanie zasady dotyczącej MOSS również na pozostałe przepisy.

Nowe przepisy różnie interpretowane

To jednak niewłaściwe podejście. Brak możliwości przesunięcia terminu dopełnienia obowiązków względem urzędów na dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy dotyczy jedynie składania deklaracji w systemie MOSS. Nie może to być stosowane do innych polskich przepisów.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Informacja Podatkowa.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu