Handel elektroniczny – nowe regulacje


8 lutego 2018 4 min. czytania

2 grudnia 2017 roku Unijni Ministrowie finansów przyjeli nowe regulacje dotyczące VAT. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienia poboru podatku przy transakcjach których przedmiotem jest handel elektroniczny, a także walkę z oszustami.

Handel elektroniczny – nowe regulacje

E-handel (e-commerce) zgodnie z definicją, którą posługuje się GUS, obejmuje transakcje zakupu i sprzedaży przez internet. Przy czym nie ma znaczenia sposób sfinalizowana transakcji. Transakcja może zostać sfinansowana zarówno w sposób tradycyjny jak i z możliwością skorzystania z płatności elektronicznej. Transakcje mogą być zawierane zarówno pomiędzy przedsiębiorcami jak i osobami indywidualnymi. Obecnie większość sklepów internetowych pozawala na dokonanie zakupów jedynie w kraju sprzedawcy.
Geoblokowanie czyli brak możliwości dokonania zakupu w sklepie internetowym z innego państwa UE stało się jednym z czynników wprowadzenia nowych regulacji dotyczących handlu elektronicznego. Pomysł poparło aż 557 posłów na 679. Przyjęte zmiany dotyczą dyrektywy o podatku od towaru i usług  2006/112/UE oraz dyrektywy o zwolnieniach z VAT dla „małych dostaw” spoza krajów wspólnoty 2009/132/UE.
handel elektroniczny

Ogólnoeuropejski portal internetowy

Nowe regulacje zakładają m. in. stworzenie ogólnopolskiego portalu internetowego, którego zadaniem będzie umożliwienie firmom w prost sposób poboru podatku od towarów i usług, natomiast państwom członkowskim pozwoli na solidniejszy system gromadzenia dochodów. Aby zapewnić sprawiedliwszy podział wpływów podatków pomiędzy krajami członkowskimi, regulacje przewidują, że VAT będzie płacony w państwie konsumenta (art. 33 2006/112/WE)

a) za miejsce dostawy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość uznaje się miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy;
b) za miejsce dostawy w przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, uznaje się miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy

Z uwagi na problem z brakiem rozliczania podatku VAT od towarów importowanych spoza UE, co prowadzi do nieuczciwej konkurencji, nowe przepisy zakładają przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie podatku. Aby ograniczyć działalność oszustów, przyjęty tekst zakłada, że odpowiedzialność zebrania podatku od sprzedaży będzie spoczywać na platformach internetowych, na których dokonano sprzedaży (art. 14a 2006/112/WE)

1. Jeżeli podatnik ułatwia – poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma handlowa, platforma, portal lub podobne środki – sprzedaż na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR, uznaje się, że podatnik ten otrzymał i dokonał dostawy tych towarów samodzielnie.

2. Jeżeli podatnik ułatwia – poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma handlowa, platforma, portal lub podobne środki – dostawę towarów na terytorium Wspólnoty przez podatnika niemającego siedziby na terytorium Wspólnoty na rzecz osoby niebędącej podatnikiem, uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, otrzymał i dokonał dostawy tych towarów samodzielnie.

Punkt kompleksowej obsługi

Regulację zakładają wprowadzenie tzw. nowego punktu kompleksowej obsługi (PKO). PKO zwolni przedsiębiorców handlu elektronicznego z obowiązku oddzielnej rejestracji VAT w każdym kraju członkowskim, w którym dokonuje sprzedaży. Wprowadzona zmiana pozwoli na lepsze dopasowanie się do gospodarki cyfrowej. Regulacje dotyczące jednego okienka zaczną obowiązywać od 2021 roku.

Przesyłki spoza UE o wartości poniżej 22 euro

Dla konsumentów istotną zmianą będzie zniesienie zwolnienia z VAT tyczącego się opodatkowania przesyłek spoza UE. Zwolnienie obejmuje  przesyłki których wartość nie przekracza 22 euro. Obecnie do takich przesyłek nie dolicza się podatku VAT, co powoduje nadużycia odnośnie niedoszacowania wartości przesyłek. Dodatkowo sprawia to, że firmy działające w krajach UE, które do każdej transakcji doliczają VAT są na gorszej pozycji. Zwolnienie przestanie obowiązywać od 2021 roku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu