Termin na zwrot towaru zakupionego przez internet i inne przepisy ustawy konsumenckiej

Dokładnie 25 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa konsumencka, która wprowadza znaczące zmiany w relacjach pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Wchodzące w życie regulacje dotyczą szerokiego grona przedsiębiorców – zarówno sprzedających towary w Internecie, jak i w tradycyjny sposób. Przedstawiamy 5 ważnych zmian, z których istnienia koniecznie należy sobie zdawać sprawę.

1. Do 14 dni na zwrot towaru kupionego online

W myśl nowych przepisów z 10 do 14 dni wydłuży się termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dotyczy to również umów zawieranych przez Internet.

Ta zasada będzie obowiązywała jednak tylko w sytuacji jeśli sprzedawca poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie zrobi to prawo kupującego do odstąpienia od umowy wydłuży się do 12 miesięcy (aktualnie jest to 3 miesiące).

Nowa ustawa konsumencka wprowadza także jednolity wzór odstąpienia od umowy.

2. Klient najczęściej ponosi koszty odesłania towaru

Kto i kiedy płaci za odesłanie zakupionego towaru przez klienta – to kwestia, która niejednokrotnie wzbudza wątpliwości. Z końcem grudnia ma się to zmienić.

W przypadku gdy klient zdecyduje się odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, sam zapłaci za koszty wynikające z przesłania zakupionej rzeczy. Uwaga jednak – stanie się tak tylko wtedy, gdy sprzedawca poinformuje go o istnieniu przepisu o takiej możliwości.

W przeciwnym razie to sprzedawca poniesie koszty zwrotu zakupionego towaru, ale tylko w wysokości najtańszej dostępnej przesyłki.

3. Więcej obowiązków informacyjnych po stronie sprzedawcy

Zmieniająca się ustawa konsumencka w głównej mierze nakłada na przedsiębiorcę szereg rozbudowanych obowiązków informacyjnych. Sprzedawca będzie musiał m.in. w przejrzysty sposób poinformować konsumenta o wszelkich kosztach wynikających z zawieranej umowy.

Dodatkowo w przypadku zakupów na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy wymagane przepisami informacje będą musiały być udzielone na papierze lub na innym trwałym nośniku, np. e-mailem (wymaga to zgody kupującego). Konieczne będzie również uzyskanie wyraźnego potwierdzenia ze strony konsumenta, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Trzeba będzie je dostać w momencie składania zamówienia.

W sytuacji gdy sprzedający nie wywiążę się ze swoich obowiązków informacyjnych umowa nie zostanie zawarta, a on sam będzie mógł zostać ukarany grzywną.

4. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości zakupionej rzeczy

Konsument poniesie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy w przypadku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Zapis o takim charakterze zawiera nowa ustawa konsumencka. Co konkretnie oznacza?

Odpowiedzialność konsumenta

Otóż zgodnie z tym zapisem kupujący może wyłącznie przymierzyć bądź wypróbować konkretny towar, czyli zachować się tak jak zrobiłby to w sklepie. Tym samym powinien więc np. tylko przymierzyć koszulkę, a nie ją nosić.

W przypadku gdy zachowa się inaczej, ale pomimo tego zdecyduje się zwrócić towar sprzedawca będzie mógł uzyskać odszkodowanie. Ma ono być odpowiednio wysokie do stopnia zużycia zakupionego i zwróconego towaru przez konsumenta.

5. Dłuższy okres „domniemania istnienia wady”

Nowe przepisy wydłużą okres domniemania, że wada zakupionego towaru występowała już w momencie jego wydania kupującemu. Aktualnie wynosi on 6 miesięcy, a od 25 grudnia ulegnie wydłużeniu do jednego roku.

Co za tym idzie jeśli konsument zgłosi reklamację przed upływem wspomnianego rocznego terminu automatycznie będzie się zakładało, że towar posiadał wadę już w chwili sprzedaży.

Chcesz rozwijać swoją firmę w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.